(PSP) (291kB) (PSP)

FUNDUSZE UE

SKŁADNIKI MAJĄTKU

TELEFON 112

 


  Działania ratownicze prowadzone na terenie powiatu sokólskiego w miesiącu MARZEC 2017 roku.


  Działania ratownicze prowadzone na terenie powiatu sokólskiego w I KWARTALE 2017 roku.


  Działania ratownicze prowadzone na terenie powiatu sokólskiego w 2016 roku.Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru.
Tymczasem jest wręcz przeciwnie.
Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł.
Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.
 

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dofinansowania jednostek OSP.


STOP pożarom traw !

"STOP pożarom traw!” to wspólna kampania informacyjna Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych. W grupie docelowej akcji znaleźli się m.in. nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy terenów wiejskich, właściciele ogródków działkowych. Przełom zimy i wiosny to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zagrażają lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji. Angażują również wiele zastępów ratowniczych, których pomoc może być potrzebna w tym samym czasie w innym miejscu, gdzie naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi. Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Grozi za to kara grzywny w wysokości 5 tys. zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne, może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej. Mimo sukcesywnego przypominania o obowiązującym całkowitym zakazie wypalania, ludzie zdają się być głusi na wszelkie apele. Wśród wielu ludzi nadal panuje błędne przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Niestety, często trawy podpalane są również przez nieodpowiedzialne dzieci i młodzież "dla zabawy". Podpalenia starej trawy są aktami wandalizmu. Każdego roku w pożarach takich giną ludzie, często sami podpalacze, ale też przypadkowe osoby oraz strażacy. W roku 2016 na terenie województwa podlaskiego doszło do 348 pożarów traw i nieużytków, w których spłonęło w sumie 151 hektarów. Rozprzestrzeniające się pożary często wymykają się spod kontroli i przenoszą na lasy oraz zabudowania - w takich pożarach ludzie często tracą dorobek całego życia. Strażacy apelują - WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

Materiał edukacyjny.

 

Prezentacja kampanii „STOP pożarom traw”.

 

Statystyka interwencji jednostek straży pożarnej.

 

Statystyka interwencji na terenie powiatu sokólskiego.

 

Ulotka informacyjna.

 

Plakat.

 

Zobacz też:

Rzuć palenie - nie wypalaj traw.

Trawa to nie zabawa.

Oczami strażaka - pożar nieużytków.

 

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa  http://www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.


W dniu 11 kwietnia 2017 roku o godz. 16.13 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce otrzymało zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Szyszki, gm. Sokółka. Do zdarzenia zadysponowano w I rzucie 2 zastępy gaśnicze z JRG Sokółka oraz 3 zastępy gaśnicze z najbliższych OSP KSRG. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów JRG stwierdzono, że pali się całkowicie murowany budynek kryty eternitem - brak osób poszkodowanych. W trakcie rozpoznania ustalono, że obiekt użytkowany jest jako budynek inwentarsko – magazynowy. Zagrożony jest drewniany budynek gospodarczy w odległości 6 m. Właściciel poinformował, że w części obiektu od strony budynku gospodarczego znajdują się maszyny do produkcji rolnej, a w pozostałej części bydło – pozostało wewnątrz palącego się obiektu. Budynek posiada przybudówkę, w której znajdują się maszyny warsztatowe. Działania JOP polegały na podaniu 1 prądów wody w natarciu na palący się obiekt od strony zagrożonego budynku gospodarczego oraz 2 prądów wody przez drzwi wejściowe do całkowicie zadymionej części inwentarskiej. Następnie po przygaszeniu pożaru stropu wprowadzono 2 roty w aparatach ODO w osłonie prądów wody w celu ewakuacji zwierząt. Bydło uwiązane było w budynku na łańcuchach – w związku z powyższym przystąpiono do uwalniania zwierząt z wykorzystaniem nożyc do cięcia prętów, następnie wypędzano na zewnątrz. Uratowano łącznie 16 szt. bydła. Wewnątrz obiektu pozostała 1 sztuka, która nie była w stanie o własnych siłach wydostać się na zewnątrz – została wyciągnięta przez ratowników na zewnątrz, brak widocznych obrażeń. Poinformowano Powiatowego Lekarza Weterynarii, który przybył na miejsce zdarzenia i podjął decyzję o sposobie dalszego postępowania ze zwierzęciem. Zaopatrzenie wodne zorganizowano w oparciu o hydrant naziemny w odległości ok. 100 m od pożaru. W trakcie działań z uwagi na czasowa awarię hydrantu na miejsce zdarzenia zadysponowano cysternę GCBM 15/8 z JRG Sokółka. Po dojechaniu zastępów z OSP podano dodatkowo 3 prądy wody w natarciu na miejsce pożaru - wodę dowożono z hydrantu zlokalizowanego w miejscowości Szyszki. W trakcie działań odłączono dopływ energii elektrycznej do obiektu poprzez wyłączenie bezpieczników w budynku mieszkalnym, zadysponowano również na miejsce zdarzenia Pogotowie Energetyczne. Prowadzono dogaszanie z rozbiórką konstrukcji dachowej – do działań wykorzystano ładowarkę teleskopową. Na miejsce zdarzenia przybył Starosta Sokólski oraz Burmistrz Sokółki.  W działaniach udział brało 7 zastępów straży (JRG Sokółka, OSP KSRG Stara Kamionka, Stara Rozedranka, Zubrzyca Wielka), Pogotowie Energetyczne, Policja, Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Rys 1: Pożar Szyszki Rys 2: Pożar Szyszki Rys 3: Pożar Szyszki Rys 4: Pożar Szyszki


Uroczyste pożegnanie st. bryg. inż. Wacława Gresia - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

W dniu 31 marca 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP - st. bryg. inż. Wacława Gresia, który po 44 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. W uroczystościach udział wzięli st. bryg. Jarosław Wendt - Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Pan Piotr Rećko - Starosta Sokólski, pracownicy tut. Komendy oraz bryg. mgr inż. Dariusz Wojtecki  - Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, który od dnia 1 kwietnia 2017 roku będzie pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Rys 1: Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP Rys 2: Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP Rys 3: Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP Rys 4: Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP Rys 5: Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP Rys 6: Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP Rys 7: Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP Rys 8: Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP


W dniu 28 marca 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyły się powiatowe eliminacje XL Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej ma na celu propagowanie wśród uczącej się młodzieży zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. Eliminacje powiatowe poprzedzone były szkolnymi i gminnymi, w których wzięło udział ponad 400 uczniów. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych (I kategoria wiekowa), szkół gimnazjalnych (II kategoria wiekowa) oraz  szkół ponadgimnazjalnych (III kategoria wiekowa). Uczestnicy  mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań dotyczących zapobiegania pożarom, sposobów ich likwidacji, zachowania w sytuacjach zagrożenia, pierwszej pomocy, historii i działalności Państwowej Straży Pożarnej  i ochotniczych straży pożarnych. W eliminacjach wzięli udział przedstawiciele wszystkich gmin powiatu sokólskiego. Uczestników Turnieju przywitał st. bryg. Wacław Greś – Komendant Powiatowy PSP w Sokółce oraz Druh Stanisław Kirejczyk - przedstawiciel Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Sokółce. Po zaciętej rywalizacji uczestnicy konkursu zajęli następujące miejsca:

 

Szkoły Podstawowe

I miejsce - Sylwia Sapkowska - Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej,

II miejsce - Patryk Horczak - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce,

III miejsce - Oliwia RyszkiewiczZespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej,

IV miejsce - Klaudia Cholewska - Szkoła Podstawowa w Geniuszach,

V miejsce - Justyna Kraśnicka - Szkoła Podstawowa w Białousach,

VI miejsce - Weronika Gil - Szkoła Podstawowa w Białousach.

 

Gimnazja

I miejsce - Jakub Kłoczko - Gimnazjum w Suchowoli,

II miejsce -  Mateusz Czarkowski - Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej,

III miejsce - Weronika Zaręba – Zespół Szkół Samorządowych w Janowie,

IV miejsce - Piotr Sienkiewicz – Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej,

V miejsce - Łukasz Kalinowski - Gimnazjum w Sidrze,

VI miejsce - Rafał Pyłko - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce.

 

Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce - Dawid Kozioł - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce,

II miejsce - Michał Kułakowski - Zespół Szkół w Sokółce,

III miejsce - Klaudia Greś - Zespół Szkół w Sokółce,

IV miejsce - Dominika Sutuła - Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,

V miejsce - Patryk Słucki - Zespół Szkół w Sokółce,

VI miejsce - Agata Kondrat - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce.

 

Zwycięscy otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Sokólski. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe uczestnikom konkursu wręczył Pan Krzysztof Szczebiot – Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego oraz Komendant Powiatowy PSP w Sokółce - st. bryg. Wacław Greś. Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej reprezentować będą powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 26 kwietnia w Technikum Leśnym w Białowieży. Testy eliminacji powiatowych znajdują się w zakładce "PUBLIKACJE".

Rys 1: Konkurs OTWP Rys 2: Konkurs OTWP Rys 3: Konkurs OTWP Rys 4: Konkurs OTWP Rys 5: Konkurs OTWP Rys 6: Konkurs OTWP Rys 7: Konkurs OTWP Rys 8: Konkurs OTWP Rys 9: Konkurs OTWP Rys 10: Konkurs OTWP Rys 11: Konkurs OTWP Rys 12: Konkurs OTWP


W dniu 23 marca 2017 r. przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe na obiekcie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej doskonalące umiejętności współdziałania podmiotów ratowniczych powiatu sokólskiego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości prowadzenia ewakuacji oraz gotowości operacyjnej wytypowanych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb  ratowniczych na wypadek powstania zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w obiekcie Internatu powstaje pożar, który rozprzestrzeniając się odcina drogę ucieczki jednemu z pracowników, podczas ewakuacji stwierdzono również nieobecność kolejnej osoby - istniało duże prawdopodobieństwo, że osoba ta pozostała wewnątrz zadymionego obiektu. Podczas ćwiczeń sprawdzono również umiejętności reagowania strażaków na zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia podczas prowadzonych działań ratowniczych - doszło m.in. do pozorowanego wypadku ratownika PSP. W działaniach udział brały zastępy z JRG Sokółka, Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej, OSP KSRG Olsza, Reszkowce, OSP Kamienna Stara oraz Policji. 

Rys 1: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 2: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 3: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 4: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 5: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 6: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 7: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 8: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 9: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 10: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 11: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 12: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 13: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 14: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 15: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 16: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 17: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 18: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 19: Ćwiczenia Zespół Szkół Rys 20: Ćwiczenia Zespół Szkół


Relacja fotograficzna z wybranych zajęć praktycznych doskonalenia zawodowego prowadzonego przez JRG Sokółka i Posterunek Dąbrowa Białostocka w I kwartale 2017 r.

Rys 1: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 2: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 3: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 4: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 5: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 6: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 7: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 8: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 9: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 10: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 11: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 12: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 13: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 14: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 15: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 16: Doskonalenie zawodowe JRG


Akcja krwiodawstwa ,,spoKREWnieni służbą" w Sokółce.

 

Służby mundurowe powiatu sokólskiego włączyły się aktywnie w ogólnopolską akcję oddawania krwi w hołdzie Żołnierzom Wyklętym pod hasłem ,,spoKREWnieni służbą". Honorowy patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dniu 9 marca 2017 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sokółce odbyła się zbiórka, w której krew oddali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, Komendy Powiatowej Policji w Sokółce oraz Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy. Celem zbiórki jest pomoc osobom potrzebującym – chorym i ofiarom wypadków. W akcji udział wzięło 9 strażaków, którzy oddali łącznie 4,05 litra krwi oraz 18 funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych, którzy oddali łącznie 7,2 litra krwi oraz 1,3 litra osocza.

Rys 1: Akcja krwiodawstwa spoKREWnieni służbą Rys 2: Akcja krwiodawstwa spoKREWnieni służbą Rys 3: Akcja krwiodawstwa spoKREWnieni służbą Rys 4: Akcja krwiodawstwa spoKREWnieni służbą Rys 5: Akcja krwiodawstwa spoKREWnieni służbą Rys 6: Akcja krwiodawstwa spoKREWnieni służbą Rys 7: Akcja krwiodawstwa spoKREWnieni służbą Rys 8: Akcja krwiodawstwa spoKREWnieni służbą


W dniach 5 – 6 marca 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przeprowadzono szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi „Zasadami organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Przeszkolono łącznie 35 strażaków z 22 jednostek OSP powiatu sokólskiego. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków jednostek OSP, którzy kierują działaniami ratowniczymi do pełnienia funkcji Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki OSP.

Rys 1: Szkolenie Naczelników OSP Rys 2: Szkolenie Naczelników OSP Rys 3: Szkolenie Naczelników OSP Rys 4: Szkolenie Naczelników OSP


W dniu 5 marca 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyło się spotkanie poświęcone ogólnopolskiej kampanii społecznej "Czad i Ogień. Obudź Czujność". Spotkanie poprowadził Dowódca JRG – bryg. Dariusz Łukaszewicz. Tematem spotkania było rozpowszechnienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym w obiektach mieszkalnych, a w szczególności sposobów ograniczenia zatruć tlenkiem węgla, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zapoznaniem z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń grzewczych i sposobach postępowania w przypadku powstania pożaru. Uczestnikom zaprezentowano materiały informacyjne przygotowane przez MSWiA oraz omówiono zalety stosowania autonomicznych czujek dymu i czadu. W spotkaniu uczestniczyło 35 druhów z 22 jednostek OSP powiatu sokólskiego, którzy w ramach prewencji i edukacji przeciwpożarowej będą docierać na spotkania z mieszkańcami w swoich miejscowościach celem przekazywania wiedzy w tematyce "Czad i Ogień. Obudź Czujność".

Rys 1: Spotkanie Rys 2: Rys 3: Rys 4:


Poradnik na wypadek powodzi - ulotka informacyjna.

 


 

 

 

 

 

Wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do strażaków.

 

 

 

 

 

 


Wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA.


 

 

 

 

Wystąpienie roczne Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do strażaków.

 

 

 

 

 

 


W dniu 21 lutego 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w 2016 roku. W naradzie wzięli udział: Pan Krzysztof Szczebiot - Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego, Dh Franciszek Budrowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP a zarazem Przewodniczący Rady Powiatu, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Andrzej Sobolewski, ks. kpt. Wojciech Ejsmont - Wojewódzki Kapelan Strażaków, władze samorządowe miast i gmin oraz strażacy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Sokółce i Posterunku w Dąbrowie Białostockiej. Naradę otworzył Komendant Powiatowy PSP w Sokółce - st. bryg. Wacław Greś, który omówił realizację celów i kierunków oraz funkcjonowanie PSP i KSRG na szczeblu powiatu w roku 2016, jak również przedstawił plan działań na rok bieżący. Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Sokółce - bryg. Dariusz Łukaszewicz omówił realizację zadań w zakresie doskonalenia funkcjonowania KSRG na terenie powiatu oraz przedstawił statystykę działań prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku. Następnie głos zabrał Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który podsumował roczną działalność PSP na terenie województwa podlaskiego. Podczas dyskusji omówiono z przedstawicielami samorządów gminnych najważniejsze problemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na administrowanym terenie. Uczestniczący w naradzie podziękowali strażakom za służbę i zadeklarowali wsparcie w zapewnianiu właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Na zakończenie obrad Komendant Powiatowy PSP podziękował Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu i samorządowcom za dotychczasową współpracę oraz wspieranie działań i rozwoju jednostek ratowniczych działających w powiecie.

Rys 1: Narada roczna Rys 2: Narada roczna Rys 3: Narada roczna Rys 4: Narada roczna Rys 5: Narada roczna Rys 6: Narada roczna Rys 7: Narada roczna Rys 8: Narada roczna


 

 "Czad i Ogień. Obudź Czujność"

     W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego  ruszyła kampania społeczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i ogień. Obudź czujność”. Celem kampanii jest wzmocnienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla.

     Według statystyk, wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji grzewczych to przyczyna ponad połowy pożarów w budynkach. W 2015 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała prawie 30 tys. pożarów mieszkań,  7414 osób trafiło do szpitala, 512 osób poniosło śmierć w pożarach, 50 osób zginęło od zatrucia tlenkiem węgla.

     W okresie jesienno - zimowym w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane, wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz bezwonny. W związku z powyższym apelujemy, aby zabezpieczyć mieszkania czujkami wykrywającymi tlenek węgla w powietrzu. Nie jest to duży koszt w porównaniu z możliwymi stratami w przypadku zaistnienia pożaru.

     Ponadto przypominamy, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym zarządcy oraz właściciele budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzania kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych co najmniej raz w roku.

     Szczegółowe informacje na temat kampanii społecznej "Czad i Ogień. Obudź Czujność" znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

MSWiA: Czad i ogień – obudź czujność.

KG PSP: Czad i ogień – obudź czujność.

 

     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło również konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy, dotyczący profilaktyki zatruć tlenkiem węgla i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Celem kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” jest m.in. popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

     Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Konkurs dla dzieci i młodzieży na spot filmowy „Czad i ogień. Obudź czujność”


Okres jesienno - zimowy to pora roku, w której niepokojąco wzrasta ilość pożarów budynków mieszkalnych. Jest to spowodowane intensywną eksploatacją wadliwych urządzeń grzewczych oraz dogrzewaniem się mieszkańców na różne sposoby. Brak kontroli drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych może spowodować, że bezbarwny i bezwonny tlenek węgla (czad), powstający na skutek niepełnego spalania węgla czy drewna przy niedostatecznym dopływie tlenu, staje się przyczyną śmierci. Jedną z przyczyn powstania pożarów w budynkach są również nieszczelności przewodów kominowych oraz pożary nagromadzonej sadzy w kominie. Poniżej przedstawiamy porady dotyczące zapobiegania zagrożeniom wynikającym z zimowego dogrzewania budynków.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń

 

Sposoby postępowania w przypadku pożaru sadzy w kominie

 

Czad cichy zabójca

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli z zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

 


PAMIĘTAJMY O ODŚNIEŻANIU DACHÓW - RÓWNIEŻ NA WSI. Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Zalegający śnieg stanowi jednak duże obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu i może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z konstrukcji płaskich dachów. Dlatego też właściciele, administratorzy i zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych zobowiązani są ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachów zalegającego śniegu i lodu. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej w obiekcie. Ponieważ mokry śnieg jest cięższy od białego puchu, szczególnie w okresie odwilży staje się on bardziej niebezpieczny. Jak się jednak okazuje brak oczyszczania dachów z zalegającego śniegu to nie tylko problem wielkopowierzchniowych obiektów o płaskich dachach, ale także poważny problem na wsi, gdzie duża część budynków hodowlanych i magazynowych ma nie tylko sporą powierzchnię dachów o małym nachyleniu, ale także jest niekiedy w bardzo złym stanie technicznym. Na terenie powiatu sokólskiego dochodziło w latach ubiegłych do katastrof budowlanych w gospodarstwach rolnych związanych z opadami śniegu - naporu zalegającego śniegu nie wytrzymywały głównie dachy budynków inwentarskich. APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW O ZWRACANIE UWAGI NA ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ ZALEGAJĄCY ŚNIEG.


W dniu 27 stycznia 2017 roku na zalewie w Sokółce przeprowadzono ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach wodnych z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz Policji. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym przez wytypowane siły i środki KSRG powiatu sokólskiego oraz udzielania pomocy osobom zagrożonym podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych przez funkcjonariuszy Policji wykonujących zadania patrolowo – interwencyjne. W trakcie odprawy szkoleniowej zapoznano się z rodzajem, sposobem wykorzystania oraz parametrami sprzętu ratownictwa wodnego a następnie praktycznie przećwiczono różne warianty ratowania tonących. Zadaniem ćwiczących zastępów było dotarcie do tonącego, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg zalewu przy użyciu posiadanych na wyposażeniu sań lodowych oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W dalszej kolejności przećwiczone zostało samoratowanie oraz użycie do ratowania tonących koła ratunkowego i rzutki ratowniczej. Funkcjonariusze Policji uczestniczący w zajęciach przećwiczyli sposoby bezpiecznego ratowania tonących na obszarach zalodzonych z wykorzystaniem własnego wyposażenia oraz sprzętu wodnego straży pożarnej, a także udzielania  pierwszej pomocy. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z JRG Sokółka, OSP KSRG Kuźnica oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

.

Rys 1: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 2: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 3: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 4: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 5: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 6: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 7: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 8: Ćwiczenia ratownictwa lodowego


W dniu 27 stycznia 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce w ramach odprawy szkoleniowej odbyło się spotkanie poświęcone ogólnopolskiej kampanii społecznej "Czad i Ogień. Obudź Czujność". Spotkanie poprowadził Dowódca JRG – bryg. Dariusz Łukaszewicz. Tematem spotkania było rozpowszechnienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym w obiektach mieszkalnych, a w szczególności sposobów ograniczenia zatruć tlenkiem węgla, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zapoznaniem z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń grzewczych i sposobach postępowania w przypadku powstania pożaru. Uczestnikom zaprezentowano materiały informacyjne przygotowane przez MSWiA oraz omówiono zalety stosowania autonomicznych czujek dymu i czadu. W spotkaniu uczestniczyli strażacy z jednostki OSP Kuźnica oraz funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej w Sokółce.

Rys 1: Spotkanie Rys 2: Rys 3: Rys 4:


Podziękowania właściciela firmy PHU KONAR za prowadzone działania ratownicze podczas pożaru poddasza w części socjalnej tartaku w dniu 20 stycznia 2017 r.

 

Rys 1: Podziękowania firmy KONAR ze Skindzierza


W dniu 14 stycznia 2017 roku na zalewie "SITWKA" w Janowie przeprowadzono ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach wodnych. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym przez wytypowane siły i środki KSRG powiatu sokólskiego podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych. W trakcie ćwiczeń zapoznano się z rodzajem, sposobem wykorzystania oraz parametrami sprzętu ratownictwa wodnego a następnie praktycznie przećwiczono różne warianty ratowania tonących. Zadaniem ćwiczących zastępów było dotarcie do tonącego, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg zalewu przy użyciu posiadanych na wyposażeniu sań lodowych, a następnie udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W dalszej kolejności przećwiczone zostało samoratowanie oraz użycie do ratowania tonących koła ratunkowego i rzutki ratowniczej. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z JRG Sokółka, OSP KSRG Janów i OSP KSRG Suchowola.

Rys 1: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 2: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 3: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 4: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 5: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 6: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 7: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 8: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 9: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 10: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 11: Ćwiczenia ratownictwa lodowego Rys 12: Ćwiczenia ratownictwa lodowego


W dniu 14 stycznia 2017 roku w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie odbyło się spotkanie ze strażakami jednostek OSP powiatu sokólskiego, poświęcone ogólnopolskiej kampanii społecznej "Czad i Ogień. Obudź Czujność". Spotkanie poprowadził Dowódca JRG – bryg. Dariusz Łukaszewicz. Tematem spotkania było rozpowszechnienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym w obiektach mieszkalnych, a w szczególności sposobów ograniczenia zatruć tlenkiem węgla, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zapoznaniem z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń grzewczych i sposobach postępowania w przypadku powstania pożaru. Uczestnikom zaprezentowano materiały informacyjne przygotowane przez MSWiA oraz omówiono zalety stosowania autonomicznych czujek dymu i czadu. W spotkaniu uczestniczyło 20 druhów z 2 jednostek OSP (Suchowola i Janów), którzy w ramach prewencji i edukacji przeciwpożarowej będą docierać na spotkania z mieszkańcami w swoich miejscowościach celem przekazywania wiedzy w tematyce "Czad i Ogień. Obudź Czujność".

Rys 1: Spotkanie Rys 2: Rys 3: Rys 4:


Życzenia Świąteczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


W 2016 roku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Okręgowym PCK zorganizowano na terenie powiatu sokólskiego XI edycję ogólnopolskiej programu akcji honorowego krwiodawstwa dla strażaków PSP i OSP pod hasłem "Ognisty ratownik, gorąca krew". W przeprowadzonej akcji udział wzięło 15 strażaków ratowników z JRG Sokółka i 3 jednostek OSP (OSP KSRG Zubrzyca Wielka, OSP KSRG Stara Kamionka, OSP KSRG Janów) - łącznie oddano 22,7 l krwi. Największą ilość krwi (11,09 l) oddali strażacy JRG Sokółka, natomiast indywidualnie największą ilość krwi (2,7 l) oddał Adam Wojciel z JRG Sokółka oraz Kamil Kucharewicz z OSP Stara Kamionka.

Rys 1: Akcja honorowego krwiodawstwa Rys 2: Akcja honorowego krwiodawstwa Rys 3: Akcja honorowego krwiodawstwa Rys 4: Akcja honorowego krwiodawstwa


Relacja fotograficzna z wybranych zajęć praktycznych doskonalenia zawodowego prowadzonego przez JRG Sokółka i Posterunek Dąbrowa Białostocka w IV kwartale 2016 r.

Rys 1: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 2: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 3: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 4: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 5: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 6: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 7: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 8: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 9: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 10: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 11: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 12: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 13: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 14: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 15: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 16: Doskonalenie zawodowe JRG


W dniu 21 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Rys 1: Spotkanie opłatkowe


W dniach 15 - 21 grudnia 2016 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych - część II, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP z 2006 roku. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning. W ramach prowadzonych zajęć praktycznych w dniu 18 grudnia br. odbył się test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łapach. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych, w tym nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu. Szkolenie ukończyło 6 strażaków z 5 jednostek OSP powiatu sokólskiego. W ramach w/w kursu przeprowadzono również szkolenie doskonalące dla strażaków OSP z terenu powiatu mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych. Podczas zajęć zapoznano ratowników OSP z zasadami BHP podczas pracy w sprzęcie ODO, budową oraz zasadami pracy w aparatach powietrznych. Szkolenie zakończone testem zaliczeniowym w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łapach ukończyło 17 strażaków z 6 jednostek OSP. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na zwiększenie gotowości operacyjnej jednostek OSP do prowadzenia działań podczas pożarów wewnętrznych.

 

Rys 1: Zajęcia_praktyczne Rys 2: Zajęcia_praktyczne Rys 3: Zajęcia_praktyczne Rys 4: Zajęcia_praktyczne Rys 5: Zajęcia_praktyczne Rys 6: Zajęcia_praktyczne Rys 7: Zajęcia_praktyczne Rys 8: Egzamin

 


W dniu 17 grudnia 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sokólskiego, poświęcone ogólnopolskiej kampanii społecznej "Czad i Ogień. Obudź Czujność". Spotkanie poprowadził Dowódca JRG – bryg. Dariusz Łukaszewicz. Tematem spotkania było rozpowszechnienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym w obiektach mieszkalnych, a w szczególności sposobów ograniczenia zatruć tlenkiem węgla, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zapoznaniem z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń grzewczych i sposobach postępowania w przypadku powstania pożaru. Uczestnikom zaprezentowano materiały informacyjne przygotowane przez MSWiA oraz omówiono zalety stosowania autonomicznych czujek dymu i czadu. W spotkaniu uczestniczyło 26 druhów z 10 jednostek OSP, którzy w ramach prewencji i edukacji przeciwpożarowej będą docierać na spotkania z mieszkańcami w swoich miejscowościach celem przekazywania wiedzy w tematyce "Czad i Ogień. Obudź Czujność".

Rys 1: Spotkanie Rys 2: Rys 3: Rys 4:


W dniu 16 grudnia 2016 roku w siedzibie Zespołu Szkół w Korycinie odbyło się spotkanie z dziećmi i młodzieżą, kadrą nauczycielską oraz przedstawicielami jednostek OSP z terenu gminy Korycin, które było poświęcone kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. "Czad i Ogień. Obudź Czujność". Spotkanie prowadził kpt. Piotr Pawłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Tematem spotkania było rozpowszechnienie w społeczeństwie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym w obiektach mieszkalnych, a w szczególności sposobów ograniczenia zatruć tlenkiem węgla, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zapoznaniem z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń grzewczych i sposobach postępowania w przypadku powstania pożaru. Uczestnikom zaprezentowano materiały informacyjne przygotowane przez MSWiA oraz omówiono zalety stosowania autonomicznych czujek dymu i czadu wraz z demonstracją ich działania. W spotkaniu uczestniczyło około 220 osób. Obecni na spotkaniu druhowie jednostek OSP w ramach prewencji i edukacji przeciwpożarowej będą docierać na spotkania z mieszkańcami w swoich miejscowościach celem przekazywania wiedzy w tematyce "Czad i Ogień. Obudź Czujność".

Rys 1: Spotkanie Rys 2: Rys 3: Rys 4:


W dniu 11 grudnia 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. W posiedzeniu uczestniczyli: Dh Mieczysław Baszko - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Dh Lucyna Golonko - Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, st. bryg. Piotr Pietraszko - Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, st. bryg. Wacław Greś - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu sokólskiego. Na posiedzeniu została podsumowana działalność OSP za okres 2012 - 2016 roku. Głównym punktem było wyłonienie zarządu na nową kadencję. Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokółce został ponownie Dh Franciszek Budrowski.

Rys 1: Zjazd Powiatowy ZOSP RP Rys 2: Zjazd Powiatowy ZOSP RP Rys 3: Zjazd Powiatowy ZOSP RP Rys 4: Zjazd Powiatowy ZOSP RP


W dniu 8 grudnia 2016 roku siedzibę Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odwiedził niezwykły gość – niewidomy od urodzenia Marcin Ciruk z Krynek, którego marzeniem było poznanie specyfiki pracy służb mundurowych. Marcin zwiedził już przejście graniczne w Kuźnicy zapoznając się ze specyfiką służby Straży Granicznej, gościł również u sokólskich policjantów.  W dniu dzisiejszym na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wizytował Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Sokółce. Marcina po jednostce oprowadzał kpt. Piotr Pawłowski oraz strażacy ze zmiany służbowej JRG. Chłopak miał okazję zapoznać się z pracą dyżurnego stanowiska kierowania oraz sprzętem jakim posługują się strażacy podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Mógł również przymierzyć ubranie specjalne, hełm oraz posiedzieć w wozach bojowych. Na zakończenie wizyty Marcin spotkał się z Komendantem Powiatowym PSP st. bryg. Wacławem Gresiem, na którego ręce złożył podziękowania w alfabecie Braille’a.

Rys 1: Wizyta Marcina Ciruka Rys 2: Wizyta Marcina Ciruka Rys 3: Wizyta Marcina Ciruka Rys 4: Wizyta Marcina Ciruka


W dniu 4 grudnia 2016 roku w Krynkach odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 3,5/35 na podwoziu Mercedes Atego zakupionego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach. Uroczystości rozpoczęły się liturgią w Cerkwi Prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz mszą świętą w Kościele p.w. Św. Anny w Krynkach. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe z jednostek OSP Krynki, Szudziałowo, Zubrzyca Wielka oraz poczet sztandarowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie pododdział przemaszerował na Plac Jagielloński w centrum Krynek, gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości, podczas której dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi, przekazania pojazdu oraz jego poświęcenia. W uroczystościach udział wzięli m.in.:

 • Pan Jarosław Zieliński - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Pan Mieczysław Baszko - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

 • nadbryg. Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

 • nadinsp. Daniel Kołnierowicz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku,

 • ppłk. SG. Grzegorz Biziuk Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,

 • st. bryg. Jarosław Wendt Podlaski Komendant Wojewódzki PSP,

 • ks. kpt. Wojciech Ejsmont - Kapelan Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

 • ks. ihumen Sergiusz Matwiejczuk - Krajowy Kapelan Straży Pożarnej,

 • Pan Piotr Rećko - Starosta Sokólski,

 • Pani Jolanta Gudalewska - Burmistrz Krynek,

 • Pan Tadeusz Tokarewicz - Wójt Szudziałowa,

 • Dh Franciszek Budrowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

 • st. bryg. Wacław Greś Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce,

 • insp. Krzysztof Mróz Komendant Powiatowy Policji w Sokółce.

Aktu przekazania samochodu na ręce Pani Burmistrz Krynek, Prezesa i kierowcy jednostki OSP Krynki dokonali: Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP. Następnie nastąpiło uroczyste przecięcia wstęgi oraz poświęcenia pojazdu.

Rys 1: Przekazanie pojazdu OSP Krynki Rys 2: Przekazanie pojazdu OSP Krynki Rys 3: Przekazanie pojazdu OSP Krynki Rys 4: Przekazanie pojazdu OSP Krynki Rys 5: Przekazanie pojazdu OSP Krynki Rys 6: Przekazanie pojazdu OSP Krynki Rys 7: Przekazanie pojazdu OSP Krynki Rys 8: Przekazanie pojazdu OSP Krynki Rys 9: Przekazanie pojazdu OSP Krynki

Fot. OSP Krynki


W dniu 30 listopada 2016 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach rozegrano mecze finałowe Turnieju w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W turnieju udział wzięły cztery zespoły, które awansowały do finału po wygraniu rund eliminacyjnych, tj. drużyny Komend Miejskich PSP w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz drużyna Komendy Powiatowej PSP w Sokółce. Po zaciętej i wyrównanej walce drużyna tut. Komendy zajęła w klasyfikacji generalnej IV miejsce. Zwyciężyła drużyna Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach. Natomiast w rundzie eliminacyjnej drużyna tut. Komendy zmierzyła się z reprezentacjami Komend Powiatowych PSP w Mońkach, Kolnie i Grajewie.

Rys 1: Turniej Piłki Halowej Rys 2: Turniej Piłki Halowej

Fot. KP PSP Mońki


W dniu 29 listopada 2016 r. przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe na obiektach Terminalu Gazu Płynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.o. oraz Terminalu Paliw Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A. w Sokółce doskonalące umiejętności współdziałania podmiotów ratowniczych powiatu sokólskiego. W ćwiczeniach uczestniczyły wytypowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (JRG Sokółka, OSP KSRG Stara Kamionka, Szudziałowo, Kuźnica, Janów, Suchowola) oraz służby współdziałające, min. Policja, Straż Miejska, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, dyspozytornia Pogotowia Ratunkowego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur zawartych w planach operacyjno - ratowniczych w zakresie możliwości organizacji i prowadzenia akcji podczas zdarzeń na terenie zakładów o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej położonych w strefie wzajemnego oddziaływania skutkami zdarzeń. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na instalacji technologicznej szerokotorowego kolejowego frontu rozładunkowego Terminalu Gazu Płynnego dochodzi do rozszczelnienia i pożaru strumieniowego cysterny z gazem LPG. W wyniku zdarzenia poszkodowany zostaje pracownik zakładu - doznając rozległych poparzeń ciała traci przytomność pozostając w strefie zagrożenia. Splot niekorzystnych zdarzeń, min. wzrost temperatury płaszcza cysterny z powodu awarii instalacji zraszaczowej, brak możliwości ewakuacji zagrożonych cystern, panujące warunki atmosferyczne, kierunek wiatru  powoduje, że istnieje realne zagrożenie rozprzestrzenienia się zagrożenia na zbiorniki magazynowe oraz instalacje technologiczne zlokalizowane w parku zbiornikowym Terminalu Paliw. Jednostki ochrony przeciwpożarowej po przybyciu na miejsce zdarzenia otrzymują zadanie ewakuacji i udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, podania 3 prądów wody z działek przenośnych w celu chłodzenia płaszczy cystern, chłodzenia zagrożonej instalacji technologicznej przy użyciu prądu wody, ustawienia 2 kurtyn wodnych w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzenienia się zdarzenia oraz wprowadzeniu ratowników w ubraniach żaroodpornych do strefy zagrożenia w osłonie prądu wody w celu zakręcenia zaworów cysterny. W działania zabezpieczające park zbiornikowy Terminalu Paliw włączają się pracownicy zakładu ustawiając dodatkowo 3 kurtyny wodne. Ponadto na polecenie Kierującego Działaniem Ratowniczym służby współdziałające podejmują przygotowania do przeprowadzenia ewakuacji ludzi z terenów przyległych położonych w sąsiedztwie zakładów. Podczas ćwiczeń sprawdzono również umiejętności reagowania strażaków na zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia podczas prowadzonych działań ratowniczych - doszło m.in. do pozorowanego wypadku ratownika OSP. Pomimo trudnych warunków zimowych panujących podczas ćwiczeń zostały one pozytywnie ocenione przez zaproszonych gości i obserwatorów.

Rys 1: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 2: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 3: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 4: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 5: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 6: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 7: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 8: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 9: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 10: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 11: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 12: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 13: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 14: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 15: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 16: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 17: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 18: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 19: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 20: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 21: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 22: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 23: Ćwiczenia Terminale PKN Rys 24: Ćwiczenia Terminale PKN


W dniu 14 listopada 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu i nagród zwycięscy plebiscytu Gazety Współczesnej na Strażaka Roku 2016 w kategorii Państwowa Straż Pożarna. Zaszczytny tytuł Strażaka PSP Roku 2016 województwa podlaskiego zdobył st. ogn. Sławomir Prymak pełniący służbę na stanowisku Dowódcy Zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Sokółce. Laureat w głosowaniu SMS-owym otrzymał 5105 głosów (startowało 14 kandydatów). W uroczystościach udział wzięli: Pan Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Jacek Romanowski - Prezes Polska Press Sp. z o. o. Oddział w Białymstoku, Pani Alicja Rysiejko - Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego oraz st. bryg. Wacław Greś - Komendant Powiatowy PSP w Sokółce. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !

Rys 1: Strażak PSP Roku 2016 Rys 2: Strażak PSP Roku 2016 Rys 3: Strażak PSP Roku 2016 Rys 4: Strażak PSP Roku 2016


W związku z koniecznością zapewnienia właściwego poziomu przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego, w dniu 13 listopada 2016 roku zorganizowano w siedzibie KP PSP Sokółka egzamin przedłużający ważność posiadanych przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzamin przeprowadzony przez uprawniony podmiot poprzedziło krótkie szkolenie przypominające, które zostało poświęcone w głównej mierze omówieniu zmian w procedurach ratowniczych. W szkoleniu wzięło udział 18 strażaków z 10 jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na utrzymanie wysokiego poziomu zabezpieczenia operacyjnego powiatu sokólskiego w zakresie prowadzenia medycznych działań ratowniczych wobec osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia podczas zdarzeń.

Rys 1: Egzamin KPP Rys 2: Egzamin KPP Rys 3: Egzamin KPP Rys 4: Egzamin KPP Rys 5: Egzamin KPP Rys 6: Egzamin KPP Rys 7: Egzamin KPP Rys 8: Egzamin KPP


W dniu 13 października 2016 r. przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe na obiekcie szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej doskonalące umiejętności współdziałania podmiotów ratowniczych powiatu sokólskiego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości prowadzenia ewakuacji oraz gotowości operacyjnej wytypowanych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb  ratowniczych na wypadek powstania zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej, w których przebywają osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w jednym z pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych na piętrze obiektu powstaje pożar - rozprzestrzeniające się zadymienie na kondygnacji stwarza zagrożenie dla pacjentów i personelu. W pomieszczeniu łazienki dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych dochodzi do zablokowania się drzwi – w środku pozostaje jeden pacjent. Istnieje realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia – z uwagi na panujące zadymienie możliwa jest jego ewakuacja jedynie poprzez okno. Podczas ewakuacji stwierdzono dodatkowo nieobecność dwóch osób - istniało duże prawdopodobieństwo, że osoby te pozostały wewnątrz obiektu w strefie zagrożenia. Podczas działań zasłabnięciu ulega ratownik, dochodzi również do awarii jednego z hydrantów. W działaniach udział brało 7 zastępów z JRG Sokółka, Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej, OSP KSRG Olsza, Reszkowce, Nowy Dwór, OSP Jaczno oraz Policja i Straż Graniczna. Podczas ćwiczeń sprawdzono również procedury wymiany informacji z Pogotowiem Ratunkowym.

Rys 1: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 2: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 3: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 4: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 5: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 6: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 7: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 8: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 9: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 10: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 11: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 12: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 13: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 14: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 15: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 16: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 17: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 18: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 19: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka Rys 20: Ćwiczenia SP ZOZ Dąbrowa Białostocka


W dniach 5 - 9 października 2016 r. przeprowadzono w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP), zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Przeszkolono łącznie 22 strażaków z 11 jednostek OSP powiatu sokólskiego. Celem szkolenia było przygotowanie ratowników OSP do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych.

Rys 1: Kurs_KDR Rys 2: Kurs_KDR Rys 3: Kurs_KDR Rys 4: Kurs_KDR


Relacja fotograficzna z wybranych zajęć praktycznych doskonalenia zawodowego prowadzonego przez JRG Sokółka i Posterunek Dąbrowa Białostocka w III kwartale 2016 r.

Rys 1: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 2: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 3: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 4: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 5: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 6: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 7: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 8: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 9: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 10: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 11: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 12: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 13: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 14: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 15: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 16: Doskonalenie zawodowe JRG


W dniach 14 - 18 września 2016 r. przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy i jednostki OSP Korycin szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP), zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Przeszkolono łącznie 25 strażaków z 10 jednostek OSP powiatu sokólskiego. Celem szkolenia było przygotowanie ratowników OSP do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych.

Rys 1: Kurs_KDR Rys 2: Kurs_KDR


W dniu 3 września 2016 roku w miejscowości Władysławowo (woj. pomorskie) rozegrano XIII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS Series 2016. W rywalizacji uczestniczyło 9 najlepszych polskich zawodników ubiegających się o tytuł Mistrza Polski. Wśród najlepszych znalazł się również Janusz Chmielewski - członek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozedrance Starej, gmina Sokółka (Wicemistrz Polski z 2009 roku). Stihl Timbersports Series to zawody w sportowym cięciu drewna, a Polska jest jedynym krajem na świecie, w którym w tych zawodach konkurują strażacy ochotnicy. Nabyte umiejętności pracy pilarką bądź siekierą wykorzystują później podczas usuwania klęsk żywiołowych czy walki z kataklizmami. Strażacy OSP rywalizowali w sześciu konkurencjach wymagających znakomitej techniki i dużej siły, które rozegrano w 3 rundach.

     Pierwsza runda obejmowała 3 konkurencje - przerąbywanie siekierą leżącej oraz stojącej kłody (Underhand Chop, Standing Block Chop), przecinanie kłody pilarką spalinową (Stock Saw). Po pierwszej rundzie z rywalizacji odpadał 1 zawodnik - Janusz Chmielewski awansował do kolejnej rundy zajmując 8 miejsce.

      Druga runda obejmowała 2 konkurencje - przecinanie kłody piłą ręczną (Single Buck) oraz odrąbywanie wierzchołka kłody stojąc na desce blisko 4 metry nad ziemią (Springboard). Do kolejnej rundy awansowało 6 zawodników. Janusz Chmielewski zajmował po dwóch rundach 6 miejsce - awans w klasyfikacji generalnej zapewnił mu bardzo dobry występ w konkurencji Single Buck (III miejsce).

      Runda finałowa obejmowała przecinanie kłody pilarką spalinową o mocy ponad 60 KM i wadze ponad 27 kg (Hot Saw).

Ostatecznie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Dh Janusz Chmielewski zajął VI miejsce, zapowiadając jednocześnie zakończenie kariery sportowej. Gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie sokólskich strażaków OSP.

 

Wyniki Mistrzostw Polski strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS Series 2016

 

Rys 1: Mistrzostwa Polski Stihl Timbersports Series 2016 Rys 2: Mistrzostwa Polski Stihl Timbersports Series 2016

Fot. OSP Władysławowo


W dniu 28 sierpnia 2016 r. przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział wzięły 3 drużyny z jednostek OSP gminy Sokółka. Rywalizację rozegrano w konkurencji ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała się następująco:
- 1 miejsce - OSP KSRG Stara Kamionka,

- 2 miejsce - OSP M Słojniki,

- 3 miejsce - OSP KSRG Stara Kamionka.

W ramach zawodów w starce pokazowym wystąpiła drużyna MDP Stara Kamionka.

 

Uczestnicy zmagań otrzymali z rąk Burmistrz Sokółki - Pani Ewy Kulikowskiej oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - Dh Franciszka Budrowskigo pamiątkowe puchary i cenne nagrody rzeczowe. W ramach zawodów zorganizowano również piknik mieszkańcom gminy Sokółka, podczas którego Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Sokółce przeprowadziła pokaz działań z zakresu ratownictwa technicznego w komunikacji drogowej oraz gaszenia pożarów środków transportu.

Rys 1: Zawody OSP Rys 2: Zawody OSP Rys 3: Zawody OSP Rys 4: Zawody OSP Rys 5: Zawody OSP Rys 6: Zawody OSP Rys 7: Zawody OSP Rys 8: Zawody OSP

Fot. SokolkaTV


W dniu 14 sierpnia 2016 r. na stadionie miejskim w Suchowoli przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział wzięło 8 drużyn z jednostek OSP typu S gminy Suchowola. Rywalizację rozegrano w konkurencji sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. 

Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawiała się następująco:

 

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami:

- 1 miejsce - OSP KSRG Czerwonka,

- 2 miejsce - OSP Wólka,

- 3 miejsce - OSP Karpowicze,

- 4 miejsce - OSP Horodnianka,

- 5 miejsce - OSP KSRG Dryga,

- 6 miejsce - OSP KSRG Suchowola,

- 7 miejsce - OSP Jatwieź Duża,

- 8 miejsce - OSP Domuraty.

 

Ćwiczenie bojowe:

- 1 miejsce - OSP KSRG Czerwonka,

- 2 miejsce - OSP Horodnianka,

- 3 miejsce - OSP Jatwieź Duża,

- 4 miejsce - OSP KSRG Dryga,

- 5 miejsce - OSP Wólka,

- 6 miejsce - OSP Karpowicze,

- 7 miejsce - OSP Domuraty,

- 8 miejsce - OSP KSRG Suchowola.

 

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała się następująco:
- 1 miejsce - OSP KSRG Czerwonka,

- 2 miejsce - OSP Horodnianka,

- 3 miejsce - OSP Wólka,

- 4 miejsce - OSP Jatwieź Duża,

- 5 miejsce - OSP KSRG Dryga,

- 6 miejsce - OSP Karpowicze,

- 7 miejsce - OSP Domuraty,

- 8 miejsce - OSP KSRG Suchowola.

 

Dyplomy oraz puchary i pamiątkowe statuetki uczestnikom zawodów wręczyli Pan Mieczysław Baszko - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Michał Matyskiel - Burmistrz Suchowoli,  Dh Franciszek Budrowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sokółce, Dh Janusz Wałuszko - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suchowoli oraz st. bryg. Wacław Greś - Komendant Powiatowy PSP w Sokółce.

Rys 1: Zawody OSP Rys 2: Zawody OSP Rys 3: Zawody OSP Rys 4: Zawody OSP Rys 5: Zawody OSP Rys 6: Zawody OSP Rys 7: Zawody OSP Rys 8: Zawody OSP


W dniu 31 lipca 2016 r. odbyła się XI Piesza Pielgrzymka strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu sokólskiego do Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku.


W dniu 28 lipca 2016 r. przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe na obiekcie Marketu Budowlanego "BRICOMARCHE" w Sokółce sprawdzające umiejętności współdziałania podmiotów ratowniczych powiatu sokólskiego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości prowadzenia ewakuacji oraz gotowości operacyjnej wytypowanych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb  ratowniczych na wypadek powstania zdarzeń w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w na piętrze obiektu powstaje pożar, który rozprzestrzeniając się odcina drogę ucieczki jednemu z pracowników, podczas ewakuacji stwierdzono dodatkowo nieobecność dwóch osób - istniało duże prawdopodobieństwo, że osoby te pozostały wewnątrz hali sprzedaży. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenia się na dach obiektu. W działaniach udział brało 6 zastępów z JRG Sokółka, OSP KSRG Rozedranka Stara, Kamionka Stara, Jacowlany, Zubrzyca Wielka oraz Policja. Podczas ćwiczeń sprawdzono również procedury wymiany informacji z Pogotowiem Ratunkowym.

Rys 1: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 2: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 3: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 4: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 5: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 6: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 7: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 8: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 9: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 10: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 11: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 12: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 13: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 14: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 15: Ćwiczenia Market Budowlany Rys 16: Ćwiczenia Market Budowlany


W dniu 16 lipca 2016 r. w ramach festynu z okazji Dni Krynek przeprowadzono na stadionie OSiR w Krynkach międzygminne Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział wzięły 4 drużyny z jednostek OSP Krynki, Szudziałowo, Zubrzyca Wielka, Stara Kamionka. Rywalizację rozegrano w konkurencji ćwiczenie bojowe. 

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawiała się następująco:
- 1 miejsce OSP Zubrzyca Wielka, gm. Szudziałowo (34,70),

- 2 miejsce OSP Szudziałowo, gm. Szudziałowo (39,60),

- 3 miejsce OSP Stara Kamionka, gm. Sokółka (41,70),

- 4 miejsce OSP Krynki, gm. Krynki (57,90).

Puchar zwycięscy oraz pamiątkowe statuetki uczestnikom zawodów wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Dh Franciszek Budrowski, Burmistrz Krynek - Pani Jolanta Gudalewska oraz Przewodniczący Rady Miasta - Pan Józef Czarniecki.

Rys 1: Zawody OSP Rys 2: Zawody OSP Rys 3: Zawody OSP Rys 4: Zawody OSP Rys 5: Zawody OSP Rys 6: Zawody OSP Rys 7: Zawody OSP Rys 8: Zawody OSP

Fot. Starostwo Powiatowe w Sokółce.


W dniach 29 czerwca - 3 lipca 2016 r. przeprowadzono na terenie Komendy Powiatowej PSP oraz autoszrotu "KAWETA" w Sokółce kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z programem Komendy Głównej PSP. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning.  Podczas zajęć zapoznano się z taktyką prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych oraz praktycznie przećwiczono metody uwalniania osób poszkodowanych, uwięzionych w rozbitych samochodach. Szkolenie ukończyło 46 ratowników z 12 jednostek OSP powiatu sokólskiego (34 strażaków z 8 jednostek OSP KSRG oraz 12 strażaków z 4 jednostek OSP spoza KSRG).

Rys 1: Szkolenie OSPRT Rys 2: Szkolenie OSPRT Rys 3: Szkolenie OSPRT Rys 4: Szkolenie OSPRT Rys 5: Szkolenie OSPRT Rys 6: Szkolenie OSPRT Rys 7: Szkolenie OSPRT Rys 8: Szkolenie OSPRT Rys 9: Szkolenie OSPRT Rys 10: Szkolenie OSPRT Rys 11: Szkolenie OSPRT Rys 12: Szkolenie OSPRT 

e-podlaskie.eu/wczk/upaly-poradnik

 

 

 


Zasady bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie. W związku z trwającym sezonem wakacyjnym zamieszczamy porady na temat zasad bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie. Strażacy powiatu sokólskiego apelują o rozsądek i zachowanie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku i kąpieli.

Woda - jak unikać zagrożeń

 Przypominamy o zasadach postępowania jednostek Straży Pożarnej przy usuwaniu niebezpiecznych owadów. W związku ze zbliżającym się okresem aktywności owadów błonkoskrzydłych przypominamy o zasadach postępowania jednostek PSP po zgłoszeniu zagrożenia powodowanego przez te owady. Obecnie strażacy likwidują te gniazda owadów, które zagrażają grupom dzieci lub osobom mającym ograniczone możliwości poruszania się, na przykład osoby niepełnosprawne czy w podeszłym wieku. W pozostałych przypadkach działania straży ograniczą się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed możliwości wejścia osób postronnych, w razie konieczności ewakuowania mieszkańców i powiadomienia właściciela czy zarządcy obiektu o sytuacji zagrożenia wraz z pisemnym nakazem zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu (w myśl art. 61 ustawy "Prawo Budowlane"). Usuwaniem gniazd w tych przypadkach zajmować się będą specjalistyczne firmy prywatne - straż posiada wykaz podmiotów realizujących powyższe czynności.


W dniach 23 - 25 czerwca 2016 r. reprezentant tut. Komendy st. sekc. Paweł Oniśko uczestniczył w VIII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski FCC & TFA Poland 2016, które odbyły się w Toruniu. Zawody odbywają się w 2 formułach, tj. Firefighter Combat Challenge (FCC) i Toughest Firefighter Alive (TFA).

Firefighter Combat Challenge (FCC) to niezwykle trudna fizycznie i dynamiczna formuła - strażacy podczas rywalizacji wszystkie zadania wykonują w pełnym umundurowaniu oraz z maską do aparatów powietrznych. Zawodnicy startują indywidualnie, w sztafetach oraz w tandemach. Formuła składa się z 5 etapów:

 • wnoszenie węża na wysokość,

 • wciąganie pakietu węży na 3 piętro,

 • przesunięcie kilkudziesięciokilogramowego obciążenia uderzeniami młota po wyznaczonym poziomym torze,

 • pokonanie slalomu,

 • przeciągnięcie napełnionej liny gaśniczej i ewakuacje poszkodowanego - przeciągnięcie manekina tyłem na dystansie ok. 30 metrów.

Toughest Firefighter Alive (TFA) - to najtrudniejsza formuła zawodów w ramach której zawodnicy mierzą się w pięciu, ekstremalnych konkurencjach:

 • rozwinięcie i podłączenie dwóch linii wężowych do motopompy oraz zwijanie linii wężowych i złożenie ich do skrzynek,

 • 100 uderzeń 6-kilogramowym młotem,

 • podniesienie i przenoszenie 70-kilogramowego manekina na odcinku kilkudziesięciu metrów, bieg przez specjalny drewniany tunel z obciążeniem rąk do 20 kg, wejście-przeskoczenie ściany o wysokości 3 metrów,

 • wykonanie zadań z wykorzystaniem 3-metrowej drabiny nasadkowej, pokonanie schodów na 12-metrowej wieży i wniesieniu obciążenia, następnie wciągnięcie węży na szczyt tej wieży za pomocą liny,

 • 300-metrowy bieg z wężami gaśniczymi oraz wejście na 40-metrową wieżę, po wąskiej zabytkowej klatce schodowej Ratusza Miejskiego na Rynku Starego Miasta w Torunia.

    W klasyfikacji indywidulanej FCC zawodnik tut. Komendy zajął 186 miejsce w kategorii OPEN (startowało 300 zawodników), natomiast w klasyfikacji indywidualnej TFA - 245 miejsce w kategorii OPEN (startowało 246 zawodników).

    W trakcie mistrzostw przeprowadzono również zawody Firefighter CrossFit Challenge 2016 w których wystartowało około 40 zawodników - zwycięzcą rywalizacji został reprezentant tut. Komendy - st. sekc. Paweł Oniśko.

 

Rys 1: FCC & TFA Rys 2: FCC & TFA Rys 3: FCC & TFA Rys 4: FCC & TFA Rys 5: FCC & TFA Rys 6: FCC & TFA Rys 7: FCC & TFA Rys 8: FCC & TFA

Fot. Stanisław Sowa - www.awosfoto.pl


W dniu 17 czerwca 2016 r. około godziny 16.00 nad terenem powiatu sokólskiego przetoczyła się gwałtowna nawałnica trwająca niespełna 15 minut, która przysporzyła na kolejnych kilka dni ogromu pracy dla strażaków i innych służb, angażując znaczne siły podmiotów ratowniczych powiatu sokólskiego. Zerwane dachy budynków, setki powalonych i połamanych drzew oraz zerwane linie energetyczne to bilans towarzyszących nawałnicy silnych wiatrów. W sumie strażacy na terenie powiatu sokólskiego w ciągu weekendu interweniowali 124 razy usuwając wiatrołomy tarasujące drogi oraz zabezpieczając zerwane dachy w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Skutki wichury dotknęły w większym lub mniejszym stopniu wszystkich gmin powiatu sokólskiego. Najwięcej zdarzeń powstało na terenach gminy Sokółka – 59 interwencji, Szudziałowo – 23 interwencje oraz Kuźnica – 19 interwencji. Na szczęście podczas zdarzeń nie było osób poszkodowanych.

        Podczas zdarzeń, w których interweniowali strażacy uszkodzone w wyniku silnych wiatrów zostały dachy na 14 obiektach, w tym na 7 budynkach mieszkalnych. W miejscowości Planteczka (gm. Sokółka) całkowitemu zniszczeniu uległ dach na budynku obory, natomiast w miejscowości Kuźnica silny wiatr zerwał całkowicie dach na połowie budynku mieszkalnego typu bliźniak. Pozostałe zdarzenia dotyczyły uszkodzonych w niewielkim stopniu pokryć dachowych. Natomiast podczas zdarzeń związanych z udrażnianiem przejazdów na drogach i zabezpieczaniem budynków wycięto łącznie około 216 drzew oraz usunięto w 38 przypadkach niezliczone ilości konarów. Najwięcej zdarzeń odnotowano na odcinkach dróg powiatowych – 46 interwencji oraz gminnych   osiedlowych – 30 interwencji. Spadające drzewa i konary uszkodziły 3 pojazdy oraz 7 dachów obiektów, w tym  3 dachy na budynkach mieszkalnych. Największe utrudnienia w ruchu panowały na 4 drogach powiatowych Nr 1293 Lipina – Pogibło – DK19 i Nr 1291 Podłaźnisko – Kopna Góra biegnących przez obszary leśne Puszczy Knyszyńskiej oraz Nr 1268 Sokółka – Malawicze Dolne – Babiki i Nr 1259 Popławce - Zalesie, gdzie w celu udrożnienia ruchu strażacy musieli usunąć około 110 powalonych drzew.

          W wyniku awarii sieci energetycznych zanotowano również 2 pożary (lasu i suchej trawy). Ponadto w 1 przypadku z uwagi na długotrwały zanik prądu strażacy zasilali przenośnym agregatem prądotwórczym koncentrator tlenu w domu osoby wymagającej ciągłego użycia w/w sprzętu medycznego.

          Jeszcze do dnia 22 czerwca 2016 r. wpływały ostatnie zgłoszenia, które pozwoliły zamknąć działania bilansem 134 zdarzeń. W działaniach udział brały łącznie 53 zastępy Państwowej Straży Pożarnej (170 osób) oraz 95 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych (533 osoby).

Rys 1: Nawałnica w powiecie sokólskim Rys 2: Nawałnica w powiecie sokólskim Rys 3: Nawałnica w powiecie sokólskim Rys 4: Nawałnica w powiecie sokólskim Rys 5: Nawałnica w powiecie sokólskim Rys 6: Nawałnica w powiecie sokólskim Rys 7: Nawałnica w powiecie sokólskim Rys 8: Nawałnica w powiecie sokólskim

Fot. iSokolka.eu, asp. Krzysztof Boboryko - JRG Sokółka, OSP KSRG Zubrzyca Wielka.


Wademekum zachowań podczas burzy

 


 Akcja "Młody Bohater"

Akcja „Młody Bohater” to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i  promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży. Nagroda „Młody Bohater” będzie wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Niezależnie od tego, czy udzieliły one pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy po prostu zaalarmowały o niebezpieczeństwie, ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę. Każdy aureat nagrody otrzyma unikalny, numerowany medal i zostanie wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej MSWiA, gdzie będzie można poznać jego historię. Kandydatów do nagrody można zgłosić do MSWiA za pośrednictwem formularza.

 

Formularz zgłoszeniowy.

 

Regulamin akcji.

 


Relacja fotograficzna z wybranych zajęć praktycznych doskonalenia zawodowego prowadzonego przez JRG Sokółka i Posterunek Dąbrowa Białostocka w II kwartale 2016 r.

Rys 1: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 2: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 3: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 4: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 5: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 6: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 7: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 8: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 9: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 10: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 11: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 12: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 13: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 14: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 15: Doskonalenie zawodowe JRG Rys 16: Doskonalenie zawodowe JRG


W dniach 4 - 6 czerwca 2016 r. w Supraślu (powiat białostocki) odbył się Finał Krajowy XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Wśród reprezentantów województwa podlaskiego znalazła się również  młodzież z terenu powiatu sokólskiego:

 • Klaudia Greś z Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce,

 • Jakub Kłoczko z Gimnazjum w Suchowoli,

 • Dawid Kozioł z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

Uczestnicy konkursu rozpoczęli rywalizację od rozwiązywania testu pisemnego składającego się z 40 pytań. Po zakończeniu części pisemnej w programie turnieju znalazło się zwiedzanie Supraśla, Białegostoku oraz Meczetu i Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach. Dalszy etap rywalizacji w części praktycznej został przeprowadzony na terenie "Silvarium" Nadleśnictwa Krynki w Poczopku (powiat sokólski). Najlepsi zawodnicy po dwóch konkurencjach zostali zakwalifikowani do etapu ustnego, który przeprowadzono na terenie Pałacu Branickich w Białymstoku.

    Najlepszy wynik wśród reprezentantów powiatu sokólskiego uzyskała Klaudia Greś zajmując w II kategorii wiekowej (Gimnazja) wysokie 6 miejsce. GRATULUJEMY ORAZ ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !

Rys 1: Konkurs OTWP Rys 2: Konkurs OTWP Rys 3: Konkurs OTWP Rys 4: Konkurs OTWP

Fot. Sokolka.TV.


W dniu 3 czerwca 2016 r. na obiektach sportowych Komendy Miejskiej PSP w Łomży odbyły się XVIII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym ŁOMŻA 2016. W zmaganiach sportowych udział brało 14 drużyn reprezentujących Komendy Miejskie oraz Powiatowe PSP województwa podlaskiego. Zawody rozegrano w trzech konkurencjach - wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni, pożarniczy tor przeszkód 100 metrów oraz ćwiczenie bojowe. Zwycięzcą zawodów została drużyna KM PSP Białystok. Reprezentacja KP PSP w Sokółce zajęła w klasyfikacji generalnej wysokie V miejsce. Wyniki poszczególnych konkurencji przedstawiały się w sposób następujący:

 • wspinanie przy użyciu drabiny hakowej - 6 miejsce (83,77 sek),

 • pożarniczy tor przeszkód 100 m - 7 miejsce (84,68 sek),

 • ćwiczenie bojowe - 3 miejsce (33,13 sek).

Skład reprezentacji Komendy Powiatowej PSP w Sokółce:

 • st. asp. Grzegorz Miltyk,

 • mł. ogn. Maciej Grynczel,

 • mł. ogn. Radosław Świrydowicz,

 • st. sekc. Daniel Słoma,

 • st. sekc. Szymon Bielawski,

 • st. sekc. Robert Kuźma,

 • st. sekc. Wojciech Bakunowicz,

 • st. str. Karol Sosnowski,

 • bryg. Dariusz Łukaszewicz - Kierownik Drużyny.

Najlepszym zawodnikiem naszej drużyny został mł. ogn. Maciej Grynczel, który w konkurencjach wspinania przy użyciu drabiny hakowej oraz pożarniczym torze przeszkód osiągnął łączny czas 40,90 sek, zajmując w dwuboju pożarniczym 21 miejsce. Do ostatniej chwili rozstrzygała się natomiast rywalizacja w konkurencji ćwiczenia bojowego. Drużyna z Sokółki startująca z ostatnim numerem startowym zdołała w drugim biegu poprawić swój wynik o ponad 3 sekundy, co pozwoliło ostatecznie na zajęcie w klasyfikacji wysokiego 3 miejsca. Tym samym poprawiony również został dotychczasowy rekord naszej drużyny w ćwiczeniu bojowym z roku 2013 wynoszący 33,94 sek. Zawodnicy podczas uroczystego zakończenia zawodów otrzymali puchary, medale oraz cenne nagrody rzeczowe.

Rys 1: Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej Rys 2: Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej Rys 3: Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej Rys 4: Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej Rys 5: 100 m z przeszkodami Rys 6: 100 m z przeszkodami Rys 7: 100 m z przeszkodami Rys 8: 100 m z przeszkodami Rys 9: Przygotowanie do ćwiczenia bojowego Rys 10: Ćwiczenie bojowe Rys 11: Ćwiczenie bojowe Rys 12: Drużyna KP PSP Sokółka


W maju i czerwcu 2016 r. w ramach Dni Otwartych Strażnic oraz Dnia Dziecka podejmowano działania mające na celu popularyzację ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. W ramach wycieczek umożliwiono placówkom oświatowym zwiedzanie strażnic JRG, ponadto w wielu przedszkolach i szkołach na terenie powiatu sokólskiego JRG Sokółka włączyła się czynnie do programu przygotowanych atrakcji dla dzieci. Podczas wycieczek i spotkań prezentowano sprzęt ratowniczy znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych, zapoznawano dzieci ze specyfiką pracy strażaka i profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym oraz propagowano znajomość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W działania popularyzujące ochronę przeciwpożarową włączyły się również czynnie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rys 1: Pokazy_sprzętu Rys 2: Pokazy_sprzętu Rys 3: Pokazy_sprzętu Rys 4: Pokazy_sprzętu Rys 5: Pokazy_sprzętu Rys 6: Pokazy_sprzętu Rys 7: Pokazy_sprzętu Rys 8: Pokazy_sprzętu

Fot. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sokółce, OSP Suchowola, SokolkaTV, iSokolka, UM Dąbrowa Białostocka.


W dniu 27 maja 2016 r. z okazji 65 - lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej, Sokółka stała się gospodarzem wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w województwie podlaskim. Głównym punktem uroczystości było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się nabożeństwem odprawionym przez biskupa supraskiego Grzegorza w intencji strażaków w cerkwi Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce oraz mszą świętą w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce koncelebrowaną przez księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, metropolitę białostockiego. Następnie pododdział wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą powiatowej młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej działającą przy Zespole Szkół w Suchowoli przemaszerował na plac w centrum Sokółki, gdzie punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczęto uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Przed siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Sokółce zgromadzili się zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło Pana Jarosława Zielińskiego - sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, parlamentarzystów ziemi podlaskiej, nadbryg. Leszka Suskiego - komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Bohdana Paszkowskiego - wojewody podlaskiego, Piotra Rećko - starosty sokólskiego, a także licznych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej województwa podlaskiego oraz podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, weteranów pożarnictwa, a także gości z Białorusi.

           Komenda Powiatowa PSP w Sokółce otrzymała sztandar dzięki społeczeństwu, samorządowcom lokalnym oraz środowisku pożarniczemu. Inicjatorem przedsięwzięcia był Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, którego przewodniczącym został prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i jednocześnie przewodniczący Rady Powiatu - Dh Franciszek Budrowski, a wiceprzewodniczącym Piotr Rećko - Starosta Sokólski. Ceremoniał nadania sztandaru rozpoczął się od odczytania aktu ufundowania sztandaru przez przewodniczącego społecznego komitetu fundacji sztandaru. Następnie goście honorowi oraz fundatorzy sztandaru symbolicznie wbili gwoździec na drzewiec. Bezpośrednio po wyświęceniu sztandaru, aktu wręczenia dokonali wspólnie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz przewodniczący społecznego komitetu fundacji sztandaru. Ceremoniał zakończyła prezentacja sztandaru dla zgromadzanych na uroczystości.

              Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie awansów i odznaczeń dla strażaków oraz osób i podmiotów wspierających funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim. Wśród wręczonych wyróżnień znalazły się: Krzyż Zasługi, Medal Za Długoletnią Służbę, Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nagrody pieniężne ministra spraw wewnętrznych i administracji, nagrody komendanta głównego PSP, nagrody komendanta wojewódzkiego PSP, dyplomy komendanta głównego PSP, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Medale Honorowe im. Józefa Tuliszkowskiego,  Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaka Honorowa „Podlaski Krzyż Floriański” oraz awanse na wyższy stopień. Wśród wyróżnionych znaleźli się również strażacy Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samorządowcy, przedstawiciele służb i podmiotów współdziałających z terenu powiatu sokólskiego.

 

Odznaczenia:

- Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał:

 • st. ogn. Wojciech Jurgilewicz,

- Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

 • st. kpt. Mariusz Miszkin, st. asp. Mariusz Szkuta, asp. Krzysztof Boboryko, st. ogn. Krzysztof Gromko,

 

- Srebrną Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymali:

 • st. asp. Cezary Możejko, st. asp. Mariusz Szkuta, st. asp. Piotr Wołkowycki, st. asp. w st. spocz. Andrzej Czaplejewicz,

- Brązową Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminstracji otrzymali:

 • st. ogn. Andrzej Sawoń, st. ogn. Adam Wojciel, Pan Hubert Fiedorowicz, Krzysztof Olechno,

 

- Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymali:

 • asp. Krzysztof Boboryko, st. ogn. Grzegorz Danilewicz, st. ogn. Andrzej Sawoń, Pani Jolanta Gudalewska,

- Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:

 • st. asp. Łukasz Miszkin, asp. Paweł Gieniusz, ogn. Adam Kondrat, Pan Krzysztof Mróz, Krzysztof Pampuch, Wojciech Karczewski,

- Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 • Pan Piotr Rećko, Romuald Gromacki, Czesław Kiejko, Paweł Mikłasz, Tadeusz Tokarewicz, Andrzej Duda, Dariusz Kuklicz, Andrzej Naumowicz, Krzysztof Prolejko, Daniel Rochalski, Krzysztof Supronik, Andrzej Cichowlas, Adam Gawrylik, Mariusz Karolczuk, Krzysztof Nobert, Tomasz Tomaszewski, Janusz Samociuk, Krzysztof Sobolewski, Piotr Dąbrowski, Antoni Dymowicz, Tomasz Fiedorowicz, Piotr Jarek, Piotr Kamiński, Wojciech Kotowski, Marek Trwoga, Pani Maria Kalinowska,

 

- Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał:

 • st. kpt. Mieczysław Klepacki,

- Nagrodę Komendanta Głównego PSP otrzymał:

 • st. kpt. Mariusz Miszkin,

- Nagrodę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymał:

 • st. asp. Piotr Wołkowycki

 

- Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał:

 • st. asp. w st. spocz Andrzej Czaplejewicz,

 

 - "Złoty Znak Związku" nadany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali:

 • Dh Wiaczesław Protasewicz, Włodzimierz Naliwajko,

 - "Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza" otrzymał:

 • Dh Mirosław Surowiec,

 - Odznakę Honorową "Podlaski Krzyż Floriański" otrzymał:

 • Dh Stanisław Kirejczyk.

 

Awanse:

Minister Spraw Wewnętrzny i Administracji nadał wyższe stopnie oficerskie następującym strażakom:

- stopień starszego brygadiera otrzymał:

 • bryg. Stanisław Kondrat,

- stopień brygadiera otrzymał:

 • mł. bryg. Dariusz Łukaszewicz,

- stopień młodszego brygadiera otrzymał:

 • st. kpt. Adam Greś,

- stopień starszego kapitana otrzymał:

 • kpt. Mieczysław Klepacki, kpt. Sławomir Kunda.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie aspiranckie następującym strażakom:

- stopień starszego aspiranta otrzymał:

 • asp. Grzegorz Miltyk.

 

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku nadał wyższe stopnie podoficerskie następującym strażakom:

- stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:

 • st. sekc. Maciej Grynczel, st. sekc. Krzysztof Kabelis, st. sekc. Radosław Świrydowicz,

- stopień starszego sekcyjnego otrzymali:

 • sekc. Wojciech Bakunowicz, sekc. Marek Dybkowski, sekc. Adam Dzietczyk,

- stopień sekcyjnego otrzymał:

 • st. str. Mariusz Karpienia.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce nadał wyższe stopnie szeregowych następującym strażakom:

- stopień starszego strażaka otrzymali:

 • str. Robert Mielniczek, str. Marcin Rokicki.

             Podczas uroczystości Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Franciszkiem Budrowskim oraz Skarbnikiem Powiatu Panią Marią Jurgiel, wręczyli Medale Pamiątkowe "Powiat Sokólski" za zasługi dla pożarnictwa oraz działalność na rzecz Powiatu Sokólskiego wraz z grawertonami okolicznościowymi. Wyróżnienia otrzymali  Komendant Powiatowy PSP w Sokółce st. bryg. Wacław Greś, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce st. bryg. Stanisław Kondrat oraz Kapelan Wojewódzki Strażaków ks. kpt. Wojciech Ejsmont.
             Na zakończenie głos zabrali zaproszeni na uroczystość goście, dziękując strażakom za ich ciężką i odpowiedzialną służbę jednocześnie przekazując słowa uznania i życzenia z okazji strażackiego święta. Uroczystości zakończyły się defiladą Podlaskiej Kompani Honorowej Państwowej Straży Pożarnej oraz występem młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej działającą przy Zespole Szkół w Suchowoli. Obchody uświetniły swoją obecnością towarzyszące poczty sztandarowe z Komendy Wojewódzkiej Policji, komend powiatowych PSP w Augustowie, Sejnach i Siemiatyczach, Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dąbrowie Białostockiej oraz jednostek OSP w Suchowoli i Nowym Dworze.

Rys 1: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 2: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 3: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 4: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 5: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 6: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 7: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 8: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 9: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 10: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 11: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 12: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 13: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 14: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 15: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 16: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Fot. KW PSP Białystok.


NOC MUZEÓW w sokólskiej strażnicy - w dniu 14 maja 2016 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce umożliwiła wstęp do swoich budynków mieszkańcom miasta Sokółka w ramach imprezy "NOC MUZEÓW 2016" zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Sokólskiej przy Sokólskim Ośrodku Kultury. W spotkaniu ze strażakami Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Sokółce uczestniczyła około 20 osobowa grupa zwiedzających. Podczas zajęć edukacyjnych i pokazów zapoznano mieszkańców Sokółki z pracą strażaka, sprzętem używanym w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym.

Rys 1: Noc Muzeów 2016 Rys 2: Noc Muzeów 2016 Rys 3: Noc Muzeów 2016 Rys 4: Noc Muzeów 2016


Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka.

Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka.

Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka.


W dniu 27 kwietnia 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie (powiat grajewski) odbyły się Wojewódzkie Eliminacje XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Powiat sokólski reprezentowało sześciu zawodników - osoby które zajęły I i II miejsca w eliminacjach powiatowych w poszczególnych kategoriach wiekowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne). Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test pisemny, po napisaniu którego trzech najlepszych uczniów odpowiadało na losowo wybrane zestawy pytań. Zawodnicy reprezentujący powiat sokólski po raz kolejny odnieśli ogromny sukces zajmując w po zaciętej rywalizacji czołowe lokaty:

 

Szkoły Podstawowe

 • V miejsce - Patryk Horczak - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce.

Gimnazja

 • I miejsce - Jakub Kłoczko - Gimnazjum w Suchowoli,

 • II miejsce - Klaudia Greś - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce.

Szkoły Ponadgimnazjalne

 • I miejsce - Dawid Kozioł - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce.

 

Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej będą reprezentowali województwo podlaskie w Finale Krajowym OTWP, który odbędzie się w Supraślu. GRATULUJEMY ORAZ ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !

 

Rys 1: Konkurs OTWP Rys 2: Konkurs OTWP Rys 3: Konkurs OTWP Rys 4: Konkurs OTWP

Fot. Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce.


W dniach 6 - 10 kwietnia 2016 r. przeprowadzono w siedzibie OSP Suchowola kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z programem Komendy Głównej PSP. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning.  Podczas zajęć zapoznano się z taktyką prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych oraz praktycznie przećwiczono metody uwalniania osób poszkodowanych, uwięzionych w rozbitych samochodach. W szkoleniu uczestniczyło 67 ratowników z 14 jednostek OSP powiatu sokólskiego (32 strażaków z 7 jednostek OSP KSRG oraz 35 strażaków z 7 jednostek OSP spoza KSRG).

Rys 1: Szkolenie OSPRT Rys 2: Szkolenie OSPRT Rys 3: Szkolenie OSPRT Rys 4: Szkolenie OSPRT Rys 5: Szkolenie OSPRT Rys 6: Szkolenie OSPRT Rys 7: Szkolenie OSPRT Rys 8: Szkolenie OSPRT Rys 9: Szkolenie OSPRT Rys 10: Szkolenie OSPRT Rys 11: Szkolenie OSPRT Rys 12: Szkolenie OSPRT