(PSP) (291kB) (PSP)

FUNDUSZE UE

SKŁADNIKI MAJĄTKU

TELEFON 112


  Działania ratownicze prowadzone na terenie powiatu sokólskiego w miesiącu LUTY 2015 roku.


  Działania ratownicze prowadzone na terenie powiatu sokólskiego w III KWARTALE 2014 roku.


  Działania ratownicze prowadzone na terenie powiatu sokólskiego w 2014 roku.


 1. W dniu 27 marca 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyły się powiatowe eliminacje XXXVIII Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom", w których wzięło udział 65 uczestników. Turniej ma na celu propagowanie wœśród uczącej się młodzieży zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. Eliminacje powiatowe poprzedzone były turniejami szkolnymi i gminnymi. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce - st. bryg. Wacław Greś. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych (I kategoria wiekowa), szkół gimnazjalnych (II kategoria wiekowa) oraz szkół ponadgimnazjalnych (III kategoria wiekowa). Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań dotyczących zapobiegania pożarom, sposobów ich likwidacji, zachowania w sytuacjach zagrożenia, pierwszej pomocy, historii i działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W eliminacjach wzięli udział przedstawiciele gmin Kuźnica, Szudziałowo, Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Korycin, Janów, Suchowola, Sidra i Krynki. Po zaciętej rywalizacji uczestnicy konkursu zajęli następujące miejsca:

  Szkoły Podstawowe

  • I miejsce - Kamila Karpienko - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce,
  • II miejsce - Rafał Pyłko - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce,
  • III miejsce - Sebastian Hajkowski - Szkoła Podstawowa w Chodorówce Nowej,
  • IV miejsce - Tomasz Tumiel - Zespół Szkół w Kuźnicy,
  • V miejsce - Błażej Mozolewski - Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim,
  • VI miejsce - Hubert Taudul - Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych.

  Gimnazja

  • I miejsce - Klaudia Greś - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce,
  • II miejsce - Jakub Kłoczko - Gimnazjum w Suchowoli,
  • III miejsce - Weronika Zaręba - Zespół Szkół Samorządowych w Janowie,
  • IV miejsce - Weronika Kiejko - Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej,
  • V miejsce - Justyna Jelska - Zespół Szkół Samorządowych w Janowie,
  • VI miejsce - Agata Kondrat - Gimnazjum Nr 1 w Sokółce.

  Szkoły Ponadgimnazjalne

  • I miejsce - Rafał Misarko - Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli,
  • II miejsce - Michał Kułakowski - Zespół Szkół w Sokółce
  • III miejsce - Dawid Kozioł - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce,
  • IV miejsce - Marek Czarkowski - Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
  • V miejsce - Mieszko Czaplejewicz - Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
  • VI miejsce - Łukasz Grajewski - Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,

  Zwycięscy otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu i Starostę Sokólskiego oraz firmę PSS "Jaskółka" Sp. z o.o. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe uczestnikom konkursu wręczyła Pani Katarzyna Nowak - przedstawiciel Starosty Sokólskiego oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce - st. bryg. Wacław Greś. Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej reprezentować będą powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się pod koniec kwietnia na terenie powiatu łomżyńskiego. Testy eliminacji powiatowych znajdują się w zakładce "PUBLIKACJE".

 2. Rys 1: Konkurs OTWP Rys 2: Konkurs OTWP Rys 3: Konkurs OTWP Rys 4: Konkurs OTWP Rys 5: Konkurs OTWP Rys 6: Konkurs OTWP Rys 7: Konkurs OTWP Rys 8: Konkurs OTWP Rys 9: Konkurs OTWP Rys 10: Konkurs OTWP Rys 11: Konkurs OTWP Rys 12: Konkurs OTWP Rys 13: Konkurs OTWP Rys 14: Konkurs OTWP Rys 15: Konkurs OTWP Rys 16: Konkurs OTWP


 3. Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Mimo sukcesywnego przypominania o obowiązującym całkowitym zakazie wypalania, ludzie zdają się być głusi na wszelkie apele. Wśród wielu ludzi nadal panuje błędne przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Niestety, często trawy podpalane są również przez nieodpowiedzialne dzieci i młodzież "dla zabawy". Podpalenia starej trawy są aktami wandalizmu. Każdego roku w pożarach takich giną ludzie, często sami podpalacze, ale też przypadkowe osoby oraz strażacy. Rozprzestrzeniające się pożary często wymykają się spod kontroli i przenoszą na lasy oraz zabudowania - w takich pożarach ludzie często tracą dorobek całego życia. Strażacy apelują - WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!
 4. Kampania społeczno - edukacyjna "NIE dla wypalania - TAK dla środowiska''


  Poradnik na wypadek powodzi - ulotka informacyjna.


 5. W dniu 6 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyła się konferencja podsumowująca działalność Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za 2014 rok. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich instytucji, które wniosły swój wkład w zakresie honorowego krwiodawstwa w woj. podlaskim. Naszą Komendę reprezentował st. bryg. Wacław Greś – Komendant Powiatowy PSP w Sokółce, który odebrał wyróżnienie dla JRG Sokółka za zajęcia III miejsca w kategorii „Najaktywniejsza jednostka JRG” w IX edycji programu „Ognisty ratownik – gorąca krew”.
 6. Rys 1: Akcja honorowego krwiodawstwa Rys 2: Akcja honorowego krwiodawstwa


 7. W dniach 24 lutego - 2 marca 2015 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie KP PSP Sokółka szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP - część II, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning. W ramach prowadzonych zajęć praktycznych odbył się również test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łapach. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych, w tym nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu. Szkolenie ukończyło 4 strażaków z 2 jednostek OSP powiatu sokólskiego. W ramach w/w szkolenia przeprowadzono również szkolenie doskonalące dla strażaków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych. Podczas zajęć zapoznano ratowników OSP z zasadami BHP podczas pracy w sprzęcie ODO, budową oraz zasadami pracy w aparatach powietrznych. Szkolenie zakończone testem w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łapach ukończyło 10 strażaków z 4 jednostek OSP. Realizacja kursu pozwoliła na zwiększenie gotowości operacyjnej jednostek OSP poprzez przygotowanie do prowadzenia działań podczas pożarów wewnętrznych.
 8. Rys 1: Zajęcia_teoretyczne Rys 2: Zajęcia_praktyczne Rys 3: Zajęcia_praktyczne Rys 4: Zajęcia_praktyczne Rys 5: Ścieżka Treningowa Rys 6: Test w komorze dymowej Rys 7: Test w komorze dymowej Rys 8:Test w komorze dymowej

   
 9. W dniu 20 lutego 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w 2014 roku. W naradzie wzięli udział: Pan Piotr Rećko - Starosta Sokólski, Dh Franciszek Budrowski - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP a zarazem Przewodniczący Rady Powiatu, I Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Dariusz Sadowski, mł. kpt. ks. Wojciech Ejsmont - Wojewódzki Kapelan Strażaków, władze samorządowe miast i gmin oraz strażacy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Sokółce i Posterunku w Dąbrowie Białostockiej. Naradę otworzył Komendant Powiatowy PSP w Sokółce - st. bryg. Wacław Greś, który omówił realizację celów i kierunków oraz funkcjonowanie PSP i KSRG na szczeblu powiatu w roku 2014, jak również przedstawił plan działań na rok bieżący. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce - bryg. Stanisław Kondrat przedstawił statystykę działań prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Następnie głos zabrał Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, który omówił działania ratownicze strażaków w skali województwa. Podczas dyskusji przedstawiciele samorządów gminnych omawiali najważniejsze problemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na administrowanym terenie. Uczestniczący w naradzie Starosta Sokólski oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP podziękowali strażakom za pracę i obiecał potrzebne wsparcie, by zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Na zakończenie obrad Komendant Powiatowy PSP podziękował komendantowi wojewódzkiemu i samorządowcom za wspieranie działań i rozwoju jednostek ratowniczych działających w powiecie.
 10. Rys 1: Narada roczna Rys 2: Narada roczna Rys 3: Narada roczna Rys 4: Narada roczna


  Zaproszenie na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę.


 11. PAMIĘTAJMY O ODŚNIEŻANIU DACHÓW - RÓWNIEŻ NA WSI. Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Zalegający śnieg stanowi jednak duże obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu i może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z konstrukcji płaskich dachów. Dlatego też właściciele, administratorzy i zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych zobowiązani są ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachów zalegającego śniegu i lodu. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej w obiekcie. Ponieważ mokry śnieg jest cięższy od białego puchu, szczególnie w okresie odwilży staje się on bardziej niebezpieczny. Jak się jednak okazuje brak oczyszczania dachów z zalegającego śniegu to nie tylko problem wielkopowierzchniowych obiektów o płaskich dachach, ale także poważny problem na wsi, gdzie duża część budynków hodowlanych i magazynowych ma nie tylko sporą powierzchnię dachów o małym nachyleniu, ale także jest niekiedy w bardzo złym stanie technicznym. Na terenie powiatu sokólskiego dochodziło w latach ubiegłych do katastrof budowlanych w gospodarstwach rolnych związanych z opadami śniegu - naporu zalegającego śniegu nie wytrzymywały głównie dachy budynków inwentarskich. APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW O ZWRACANIE UWAGI NA ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ ZALEGAJĄCY ŚNIEG.


 12. Okres jesienno - zimowy to pora roku, w której niepokojąco wzrasta ilość pożarów budynków mieszkalnych. Jest to spowodowane intensywną eksploatacją wadliwych urządzeń grzewczych oraz dogrzewaniem się mieszkańców na różne sposoby. Brak kontroli drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych może spowodować, że bezbarwny i bezwonny tlenek węgla (czad), powstający na skutek niepełnego spalania węgla czy drewna przy niedostatecznym dopływie tlenu, staje się przyczyną śmierci. Jedną z przyczyn powstania pożarów w budynkach są również nieszczelności przewodów kominowych oraz pożary nagromadzonej sadzy w kominie. Poniżej przedstawiamy porady dotyczące zapobiegania zagrożeniom wynikającym z zimowego dogrzewania budynków.
 13. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń

  Sposoby postępowania w przypadku pożaru sadzy w kominie

  Czad cichy zabójca


 14. W dniu 23 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.
 15. Rys 1: Spotkanie opłatkowe


 16. W 2014 roku we współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Sokółce zorganizowano na terenie powiatu sokólskiego IX edycję ogólnopolskiej programu akcji honorowego krwiodawstwa dla strażaków PSP i OSP pod hasłem "Ognisty ratownik, gorąca krew". W przeprowadzonej akcji udział wzięło 18 strażaków ratowników z JRG Sokółka i 3 jednostek OSP (OSP KSRG Zubrzyca Wielka, gmina Szudziałowo; OSP KSRG Kamionka Stara, gmina Sokółka; OSP KSRG Janów, gmina Janów) - łącznie oddano 27,85 l krwi. Największą ilość krwi (12,15 l) oddali strażacy JRG Sokółka, natomiast indywidualnie największą ilość krwi (3,8 l) oddał Dh Jarosław Ryszkiewicz z OSP Zubrzyca Wielka.
 17. Rys 1: Akcja honorowego krwiodawstwa Rys 2: Akcja honorowego krwiodawstwa Rys 2: Akcja honorowego krwiodawstwa


 18. W dniu 17 listopada 2014 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe sprawdzające procedury postępowania i współdziałania służb w przypadku otrzymania zgłoszenia o podejrzanej przesyłce dostarczonej do urzędu administracji publicznej. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości prowadzenia działań przez JRG Sokółka w przypadku wystąpienia zagrożenia chemicznego lub biologicznego oraz sposobów prowadzenia dekontaminacji osób, które miały kontakt z materiałem niebezpiecznym. Podczas ćwiczeń współpracowano z Policją oraz Państwową Inspekcją Sanitarną MSW w zakresie określania możliwości współdziałania podczas rzeczywistych zdarzeń.
 19. Rys 1: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 2: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 3: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 4: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 5: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 6: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 7: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 8: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 9: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 10: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 11: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 12: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 13: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 14: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 15: Ćwiczenia_przesyłka_2014 Rys 16: Ćwiczenia_przesyłka_2014


 20. W listopadzie 2014 r. na terenie powiatu sokólskiego rozpoczął się montaż czujek dymu i czujników tlenku węgla w wybranych mieszkaniach osób objętych opieką społeczną. Działania prowadzone są w ramach ogólnowojewódzkiej akcji z zakresu prewencji społecznej pod hasłem "Czujka w każdym domu", której partnerują Wojewoda Podlaski, Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. podlaskiego. Wsparcie finansowe dla akcji, w tym zakup urządzeń zapewniły PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. Na terenie powiatu sokólskiego do akcji przystąpiło 6 gmin, tj. Szudziałowo, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Dąbrowa Białostocka, Janów. W ramach prowadzonych działań strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych wspólnie z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej zamontowali łącznie 52 czujki dymu oraz 3 czujniki tlenku węgla w mieszkaniach rodzin będących pod opieką ośrodków pomocy społecznej, ludzi starszych, schorowanych oraz rodzin wielodzietnych.
 21. Rys 1: Montaż_Czujek Rys 2: Montaż_Czujek Rys 3: Montaż_Czujek Rys 4: Montaż_Czujek


 22. DRUŻYNA KP PSP SOKÓŁKA MISTRZAMI WOJEWÓDZTWA STRAŻAKÓW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ !!!
 23. W IV kwartale 2014 r. drużyna KP PSP Sokółka wzięła udział w Wojewódzkim Turnieju Strażaków w Halowej Piłce Nożnej o puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w którym zagrało 15 drużyn reprezentujących Komendę Wojewódzką oraz Komendy Miejskie i Powiatowe PSP województwa podlaskiego. Zmagania rozpoczęto od rozegrania rund eliminacyjnych w czterech grupach. W rundzie finałowej spotkały się zwycięskie drużyny z poszczególnych grup eliminacyjnych.

  RUNDA ELIMINACYJNA - W dniu 29 października 2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Sokółce rozegrano mecze rundy eliminacyjnej grupy 4. W rozgrywkach udział wzięły drużyny KM PSP Łomża, KP PSP Zambrów, KP PSP Grajewo oraz KP PSP Sokółka, które rozegrały mecze każdy z każdym. Wyniki spotkań rozegranych przez naszą drużynę przedstawiały się w sposób następujący:

  • KP PSP Grajewo - KP PSP Sokółka - 1 : 5,
  • KP PSP Zambrów - KP PSP Sokółka - 1 : 6,
  • KP PSP Sokółka - KM PSP Łomża - 3 : 2.
  Drużyna naszej Komendy po zaciętej i wyrównanej walce awansowała do rundy finałowej turnieju. Najlepszym strzelcem sokólskich strażaków został Daniel Słoma, który zdobył 7 goli.

  RUNDA FINAŁOWA - W dniu 14 listopada 2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Sokółce rozegrano finał Wojewódzkiego Turnieju Strażaków w Halowej Piłce Nożnej pomiędzy drużynami KW PSP Białystok (obrońca tytułu), KM PSP Białystok, KP PSP Wysokie Mazowieckie oraz KP PSP Sokółka. Po zaciętej i wyrównanej walce Drużyna Komendy Powiatowej PSP w Sokółce zajęła w klasyfikacji generalnej I miejsce zdobywając tytuł Mistrza Województwa w Halowej Piłce Nożnej. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali puchary, dyplomy oraz nargody rzeczowe ufundowane przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku. Wyniki spotkań rozegranych przez naszą drużynę przedstawiały się w sposób następujący:

  • KP PSP Wysokie Mazowieckie - KP PSP Sokółka - 3 : 6,
  • KW PSP Białystok - KP PSP Sokółka - 3 : 6,
  • KP PSP Sokółka - KM PSP Białystok - 1 : 0.
  Najlepszym strzelcem sokólskich strażaków w rundzie finałowej został Daniel Słoma, który zdobył 6 bramek. Natomiast zawodnik naszej drużyny - Sławomir Prymak został najlepszym bramkarzem turnieju.

  Klasyfikacja końcowa Wojewódzkiego Turnieju Strażaków w Halowej Piłce Nożnej:

  • I miejsce - KP PSP Sokółka,
  • II miejsce - KM PSP Białystok,
  • III miejsce - KP PSP Wysokie Mazowieckie,
  • IV miejsce - KW PSP Białystok.

  Skład zwycięskiej drużyny:

  • mł. asp. Paweł Olechno,
  • st. ogn. Sławomir Prymak - Kierownik Drużyny,
  • st. sekc. Radosław Świrydowicz,
  • st. sekc. Maciej Grynczel.
  • sekc. Paweł Oniśko,
  • sekc. Daniel Słoma,
  • sekc. Szymon Bielawski,
  • sekc. Wojciech Bakunowicz,
  • str. Łukasz Kiczuk,
  • str. Adrian Pietrasz,
  • str. Karol Sosnowski.

  Rys 1: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 2: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 3: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 4: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 5: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 6: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 7: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 8: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 9: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 10: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 11: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 12: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 13: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 14: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 15: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014 Rys 16: Turniej Halowej Piłki Halowej 2014


 24. W dniu 13 listopada 2014 r. strażacy zmiany 1 z JRG Sokółka przeprowadzili ćwiczenia doskonalące z zakresu taktyki prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków drogowych, które obyły się dzięki uprzejmości właścicieli autoszrotu "KAWETA" przy ul. Jana Pawła II. Podczas zajęć przypomniano obowiązujące zasady BHP podczas obsługi zestawów narzędzi hydraulicznych oraz omówiono i praktycznie przećwiczono techniki i metody prawidłowego wykonania dostępu i uwalniania poszkodowanych uwięzionych w pojazdach podczas wypadków komunikacyjnych. W/w ćwiczenia stanowiły również element zajęć praktycznych dla odbywającego się w terminie 12 - 17 listopada br. szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP i nowozatrudnionych strażaków JRG. Celem kursu jest nabycie umiejętności strażaków do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.
 25. Rys 1: Zajęcia_praktyczne Rys 2: Zajęcia_praktyczne Rys 3: Zajęcia_praktyczne Rys 4: Zajęcia_praktyczne Rys 5: Zajęcia_praktyczne Rys 6: Zajęcia_praktyczne Rys 7: Zajęcia_praktyczne Rys 8:Zajęcia_praktyczne


 26. W dniach 3 - 10 listopada 2014 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie KP PSP Sokółka szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP - część II, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning. W ramach prowadzonych zajęć praktycznych odbył się również test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łapach. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych, w tym nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu. Szkolenie ukończyło 24 strażaków z 9 jednostek OSP powiatu sokólskiego. W ramach w/w szkolenia przeprowadzono również dodatkowo szkolenie doskonalące dla strażaków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych. Podczas zajęć zapoznano ratowników OSP z zasadami BHP podczas pracy w sprzęcie ODO, budową oraz zasadami pracy w aparatach powietrznych. Szkolenie zakończone testem w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łapach ukończyło 3 strażaków z 3 jednostek OSP. Realizacja kursu pozwoliła na zwiększenie gotowości operacyjnej jednostek OSP poprzez przygotowanie do prowadzenia działań podczas pożarów wewnętrznych.
 27. Rys 1: Zajęcia_praktyczne Rys 2: Zajęcia_praktyczne Rys 3: Zajęcia_praktyczne Rys 4: Zajęcia_praktyczne Rys 5: Zajęcia_praktyczne Rys 6: Zajęcia_praktyczne Rys 7: Test w komorze dymowej Rys 8:Test w komorze dymowej


 28. W dniu 6 listopada 2014 r. na terenie szpitala SP ZOZ w Sokółce przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe połączone z ewakuacją części obiektu (Oddział Pediatryczny i Laboratorium). W trakcie ćwiczeń sprawdzono możliwości prowadzenia działań oraz doskonalono współdziałanie podmiotów ratowniczych podczas akcji gaszenia pożaru. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości operacyjnej służb i podmiotów ratowniczych powiatu sokólskiego podczas prowadzonych działań w obiektach użyteczności publicznej.
 29. Rys 1: Ćwiczenia_SPZOZ_2014 Rys 2: Ćwiczenia_SPZOZ_2014 Rys 3: Ćwiczenia_SPZOZ_2014 Rys 4: Ćwiczenia_SPZOZ_2014 Rys 5: Ćwiczenia_SPZOZ_2014 Rys 6: Ćwiczenia_SPZOZ_2014 Rys 7: Ćwiczenia_SPZOZ_2014 Rys 8: Ćwiczenia_SPZOZ_2014


 30. W dniu 28 października 2014 r. na terenie zakładu BARTER S.A. Oddział SAGA w Sokółce przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe pod kryptonimem "SAGA 2014". W ćwiczeniach uczestniczyły wytypowane siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (JRG Sokółka, OSP KSRG Rozedranka Stara, Kamionka Stara, Szudziałowo, Zubrzyca Wielka, Kuźnica) oraz służby współdziałające z terenu powiatu sokólskiego, min. Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Awaryjna Grupa Ratownicza SAGA, służba ochrony mienia. W trakcie ćwiczeń doskonalono współdziałanie podmiotów ratowniczych podczas akcji likwidacji zdarzeń powstałych w wyniku pożaru w kompleksie budynków na terenie zakładu wraz ze sprawdzeniem możliwości zabezpieczenia terminalu przeładunkowego gazu propan - butan oraz terenów przyległych. Podczas akcji weryfikowano również umiejętności reagowania na zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia podczas prowadzonych działań ratowniczych - doszło m.in. do wypadku samochodu dostawczego przewożącego gaz propan - butan w którym uwięziony został kierowca, wypadku ratownika OSP podczas prowadzonych działań. We wnętrzu palącego się obiektu odnaleziono również 2 osoby poszkodowane, które wymagały ewakuacji ze strefy zagrożenia i udzielenia pomocy medycznej. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur zawartych w Planach Operacyjno - Ratowniczych w zakresie możliwości organizacji i prowadzenia akcji podczas zdarzeń na terenie zakładu o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej. W ramach ćwiczeń przeprowadzono również szkolenie dla strażaków OSP z zakresu taktyki gaszenia pożarów butli 11 kg z gazem propan butan, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i skuteczność działań jednostek podczas rzeczywistych zdarzeń.
 31. Rys 1: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 2: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 3: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 4: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 5: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 6: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 7: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 8: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 9: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 10: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 11: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 12: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 13: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 14: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 15: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 16: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 17: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 18: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 19: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 20: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 21: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 22: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 23: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 24: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 25: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 26: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 27: Ćwiczenia_SAGA_2014 Rys 28: Ćwiczenia_SAGA_2014


 32. W dniach 22 września - 5 października 2014 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie KP PSP Sokółka szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP - część I, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Przeszkolono łącznie 32 strażaków z 8 jednostek OSP powiatu sokólskiego. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych, w tym nabycie podstawowych umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu.
 33. Rys 1: Wykłady_teoretyczne Rys 2: Wykłady_teoretyczne Rys 3: Zajęcia_praktyczne Rys 4: Zajęcia_praktyczne Rys 5: Zajęcia_praktyczne Rys 6: Zajęcia_praktyczne Rys 7: Zajęcia_praktyczne Rys 8: Egzamin


 34. Przypominamy o zasadach postępowania jednostek Straży Pożarnej przy usuwaniu niebezpiecznych owadów. W związku ze zbliżającym się okresem aktywności owadów błonkoskrzydłych przypominamy o zasadach postępowania jednostek PSP po zgłoszeniu zagrożenia powodowanego przez te owady. Obecnie strażacy likwidują te gniazda owadów, które zagrażają grupom dzieci lub osobom mającym ograniczone możliwości poruszania się, na przykład osoby niepełnosprawne czy w podeszłym wieku. W pozostałych przypadkach działania straży ograniczą się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed możliwości wejścia osób postronnych, w razie konieczności ewakuowania mieszkańców i powiadomienia właściciela czy zarządcy obiektu o sytuacji zagrożenia wraz z pisemnym nakazem zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu (w myśl art. 61 ustawy "Prawo Budowlane"). Usuwaniem gniazd w tych przypadkach zajmować się będą specjalistyczne firmy prywatne - straż posiada wykaz podmiotów realizujących powyższe czynności.


 35. WODA ZBIERA ŚMIERTELNE ŻNIWO !!! Pomimo apeli służb ratunkowych i mediów o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas kąpieli, na terenie powiatu sokólskiego podczas okresu wiosenno - letniego corocznie dochodzi do utonięć na niestrzeżonych akwenach wodnych. Bieżący rok niestety również zapisze się w tych statystykach. W dniu 26 maja 2014 r. do PSK Sokółka wpłynęła informacja o topiącym się mężczyźnie na wyrobisku pożwirowym w Kundzinie, gmina Sokółka. Do zdarzenia zadysponowano najbliższe jednostki realizujące działania z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym, tj. JRG Sokółka i OSP KSRG Kuźnica, a także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno - Nurkowego z JRG Mońki. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia ustalono prawdopodobne miejsce utonięcia i przystąpiono do prowadzenia nawodnych działań poszukiwawczych z użyciem podstawowego sprzętu ratownictwa wodnego. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia SGRW-N oraz płetwonurka z grupy operacyjnej KW PSP, podjęto podwodne nurkowe działania poszukiwawczo - ratownicze. W wyniku prowadzonych działań odnaleziono osobę poszkodowaną, którą ewakuowano na brzeg - pomimo prowadzonej resuscytacji lekarz PRM stwierdził zgon mężczyzny w wieku ok. 23 lat. W związku trwającym okresem wiosenno - letniego wypoczynku strażacy powiatu sokólskiego APELUJĄ O ROZSĄDEK I ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA.
 36. Rys 1: Akcje ratownictwa wodnego


 37. Zasady bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie. W związku z trwającym sezonem wakacyjnym zamieszczamy porady na temat zasad bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie. Strażacy powiatu sokólskiego apelują o rozsądek i zachowanie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku i kąpieli.
 38. Woda - jak unikać zagrożeń


  Wademekum zachowań podczas burzy


 39. W dniach 4 - 18 sierpnia 2014 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie OSP Suchowola szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP - część II, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning. W ramach prowadzonych zajęć praktycznych odbył się również test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łapach. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych, w tym nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu. Szkolenie ukończyło 19 strażaków z 6 jednostek OSP powiatu sokólskiego. W ramach w/w szkolenia przeprowadzono również szkolenie doskonalące dla strażaków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych. Podczas zajęć zapoznano ratowników OSP z zasadami BHP podczas pracy w sprzęcie ODO, budową oraz zasadami pracy w aparatach powietrznych. Szkolenie zakończone testem w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łapach ukończyło 21 strażaków z 8 jednostek OSP. Realizacja kursu pozwoliła na zwiększenie gotowości operacyjnej jednostek OSP poprzez przygotowanie do prowadzenia działań podczas pożarów wewnętrznych.
 40. Rys 1: Zajęcia_praktyczne Rys 2: Zajęcia_praktyczne Rys 3: Zajęcia_praktyczne Rys 4: Ścieżka Treningowa Rys 5: Ścieżka Treningowa Rys 6: Ścieżka Treningowa Rys 7: Test w komorze dymowej Rys 8:Test w komorze dymowej


 41. W dniu 17 sierpnia 2014 r. na stadionie w Rudce (powiat bielski) odbyły się V Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział wzięło 15 drużyn męskich (grupa A) i 9 drużyn kobiecych (grupa C) z jednostek OSP województwa podlaskiego. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Dodatkowym elementem zmagań była musztra, która nie miała jednak wpływu na wyniki końcowe zawodów. W klasyfikacji generalnej kobiet najlepsze okazały się zawodniczki z OSP Szepietowo, wśród drużyn męskich zwyciężyli gospodarze - OSP Rudka. Powiat sokólski w grupie A reprezentowali Mistrzowie VII Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 2013 roku - jednostka OSP KSRG Zubrzyca Wielka, gmina Szudziałowo. Drużyna OSP zajęła w klasyfikacji generalnej wysokie III miejsce (8 miejsce w sztafecie pożarniczej z wynikiem 65,8 pkt. oraz 3 miejsce w ćwiczeniu bojowym z wynikiem 37,9 pkt.).
 42. Fot. KW PSP Białystok.

  Rys 1: Otwarcie zawodów Rys 2: Musztra Rys 3: Sztafeta pożarnicza Rys 4: Ćwiczenie bojowe Rys 5: Zakończenie zawodów Rys 6: Zakończenie zawodów Rys 7: Zakończenie zawodów Rys 8: Zakończenie zawodów


 43. W dniu 27 lipca 2014 r. odbyła się IX Piesza Pielgrzymka strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu sokólskiego do Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku.

 44. W dniu 19 lipca 2014 roku w miejscowości Kruszwica rozegrano XI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS Series 2014. W rywalizacji uczestniczyło 10 najlepszych polskich zawodników ubiegających się o prawo startu w listopadowych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Innsbrucku w Austrii. Wśród najlepszych znalazł się również Janusz Chmielewski - członek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozedrance Starej, gmina Sokółka. Stihl Timbersports Series to zawody w sportowym cięciu drewna, a Polska jest jedynym krajem na świecie, w którym w tych zawodach konkurują strażacy ochotnicy. Nabyte umiejętności pracy pilarką bądź siekierą wykorzystują później podczas usuwania klęsk żywiołowych czy walki z kataklizmami. Strażacy OSP rywalizowali w sześciu konkurencjach wymagających znakomitej techniki i dużej siły. Należały do nich m.in.: przerąbywanie siekierą leżącej oraz stojącej kłody (Underhand Chop, Standing Block Chop), przecinanie kłody piłą ręczną i pilarką spalinową (Single Buck, Hot Saw, Stock Saw) oraz odrąbywanie wierzchołka kłody stojąc na desce blisko 4 metry nad ziemią (Springboard). W klasyfikacji końcowej zawodów Dh Janusz Chmielewski zajął VII miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 45. Rys 1: Mistrzostwa Polski Stihl Timbersports Series 2014 Rys 2: Mistrzostwa Polski Stihl Timbersports Series 2014 Rys 3: Mistrzostwa Polski Stihl Timbersports Series 2014 Rys 4: Mistrzostwa Polski Stihl Timbersports Series 2014

  Wyniki Mistrzostw Polski strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS Series 2014


 46. W dniach 23 czerwca - 6 lipca 2014 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP - część I, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Przeszkolono łącznie 52 strażaków z 14 jednostek OSP powiatu sokólskiego. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczych, w tym nabycie podstawowych umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu.
 47. Rys 1: Wykłady_teoretyczne Rys 2: Wykłady_teoretyczne Rys 3: Zajęcia_praktyczne Rys 4: Zajęcia_praktyczne Rys 5: Zajęcia_praktyczne Rys 6: Zajęcia_praktyczne Rys 7: Zajęcia_praktyczne Rys 8: Egzamin


 48. W dniach 7 - 8 czerwca 2014 roku w okolicach miejscowości Gawrych - Ruda (powiat suwalski) odbyły się IV Podlaskie Manewry Ratownictwa Medycznego podmiotów KSRG "WIGRY 2014". Głównym celem zawodów było doskonalenie przygotowania strażaków do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa medycznego i realizacji procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy. W zmaganiach wzięło udział 46 drużyn reprezentujących wszystkie komendy miejskie / powiatowe PSP województwa podlaskiego, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz drużyny ZSP Adamowo, Lasów Państwowych. Powiat sokólski reprezentowały drużyny z JRG Sokółka, OSP KSRG Janów oraz OSP KSRG Suchowola. W pierwszym dniu trzyosobowe drużyny ruszyły na wyznaczoną trasę liczącą około 40 km, na której musiały zmierzyć się z 8 przygotowanymi symulacjami zdarzeń. W drugim dniu manewrów zostało przeprowadzone wspólne ćwiczenie z udziałem wszystkich uczestników zawodów w postaci symulowanego zdarzenia z dużą ilością poszkodowanych. W tegorocznych manewrach najlepszą drużyna okazała się reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku - zespół nr 3 oraz jednostka OSP Raczki.
 49. Fot. KW PSP Białystok.

  Rys 1: Manewry Ratownictwa Medycznego Rys 2: Manewry Ratownictwa Medycznego Rys 3: Manewry Ratownictwa Medycznego Rys 4: Manewry Ratownictwa Medycznego


 50. W dniu 28 maja 2014 r. na obiektach sportowych Komendy Miejskiej PSP oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach odbyły się XVI Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym SUWAŁKI 2014. W zmaganiach sportowych udział brało 14 drużyn reprezentujących Komendy Miejskie oraz Powiatowe PSP województwa podlaskiego. Zawody rozegrano w trzech konkurencjach - wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni, pożarniczy tor przeszkód 100 metrów oraz ćwiczenie bojowe. Zwycięzcą zawodów została drużyna KM PSP Suwałki. Reprezentacja KP PSP w Sokółce zajęła w klasyfikacji generalnej wysokie IV miejsce. Wyniki poszczególnych konkurencji przedstawiały się w sposób następujący:

  • wspinanie przy użyciu drabiny hakowej - 5 miejsce (87,82 sek),

  • pożarniczy tor przeszkód 100 m - 4 miejsce  (81,07 sek),

  • ćwiczenie bojowe - 4 miejsce  (36,57 sek).

  Skład reprezentacji Komendy Powiatowej PSP w Sokółce:
  • asp. Grzegorz Miltyk,

  • st. sekc. Maciej Grynczel,

  • st. sekc. Radosław Świrydowicz,

  • sekc. Szymon Bielawski,

  • sekc. Daniel Słoma,

  • sekc. Robert Kuźma,

  • sekc. Wojciech Bakunowicz - DEBIUT,

  • st. str. Piotr Horosz,

  • mł. bryg. Mirosław Grajewski - Kierownik Drużyny.

  Najlepszymi zawodnikami naszej drużyny zostali st. sekc. Radosław Świrydowicz i asp. Grzegorz Miltyk, którzy dzięki dobrym występom w konkurencjach wspinania przy użyciu drabiny hakowej oraz pożarniczym torze przeszkód zajęli w klasyfikacji indywidualnej dwuboju pożarniczego odpowiednio 9 i 10 miejsce.

  Rys 1: Drużyna KP_PSP_Sokółka przed startem Rys 2: Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej Rys 3: 100 m z przeszkodami Rys 4: 100 m z przeszkodami Rys 5: 100 m z przeszkodami Rys 6: Ćwiczenie bojowe Rys 7: Zakończenie zawodów Rys 8: Drużyna KP_PSP_Sokółka


 51. W maju i czerwcu 2014 r. w ramach Dni Otwartych Strażnic oraz Dnia Dziecka podejmowano działania mające na celu popularyzację ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. W ramach wycieczek umożliwiono placówkom oświatowym zwiedzanie strażnic JRG, ponadto w wielu przedszkolach i szkołach na terenie powiatu sokólskiego JRG Sokółka włączyła się czynnie do programu przygotowanych atrakcji dla dzieci. Podczas wycieczek i spotkań prezentowano sprzęt ratowniczy znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych, zapoznawano dzieci ze specyfiką pracy strażaka i profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym oraz propagowano znajomość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W działania popularyzujące ochronę przeciwpożarową włączyły się również czynnie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
 52. Fot. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce, iSokolka.eu.

  Rys 1: Pokazy_sprzętu Rys 2: Pokazy_sprzętu Rys 3: Pokazy_sprzętu Rys 4: Pokazy_sprzętu Rys 5: Pokazy_sprzętu Rys 6: Pokazy_sprzętu Rys 7: Pokazy_sprzętu Rys 8: Pokazy_sprzętu


 53. W dniu 23 maja 2014 r. odbyły się w Sokółce Powiatowe Obchody "Dnia Strażaka", w których uczestniczyli strażacy PSP i OSP z powiatu sokólskiego. Uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pod wezwaniem Św. Antoniego w Sokółce. Następnie pododdział wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą przemaszerował pod siedzibę Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, gdzie wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
   - Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego nadaną przez Komendanta Głównego PSP na wniosek Kapituły Medalu otrzymał:
  • st. bryg. Wacław Greś,
   - Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:
  • kpt. Sławomir Kunda, st. ogn. Jarosław Silwonik,
   - Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:
  • st. kpt. Dariusz Greś, st. kpt. Cezary Marcinkiewicz,
   - Srebrną Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymali:
  • st. kpt. Mariusz Miszkin, kpt. Mieczysław Klepacki,
   - Brązową Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymali:
  • st. asp. Wojciech Trzasko, st. ogn. Krzysztof Soroka, st. ogn. Krzysztof Gromko, st. ogn. Jan Rudziński,
   - Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymali:
  • st. asp. Mariusz Szkuta, Pani Danuta Zieńko, Pan Robert Rybiński, Pan Bernard Łuckiewicz, Pan Jacek Depczyński, Pan Maciej Paszkowski, st. ogn. Dariusz Bielawski, st. ogn. Krzysztof Gromko, st. ogn. Zbigniew Daszuta, st. ogn. Krzysztof Soroka, st. ogn. Adam Wojciel, Pan Aleksander Lickiewicz, Pan Mirosław Antoni Biernacki,
   - Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:
  • Pan Grzegorz Skórski, Pan Kazimierz Kmita, Pan Wiesław Kołodziejczyk,
   - Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:
  • kpt. Artur Kuczyński, st. sekc. Artur Bielawski, Pan Leszek Leosz, Pani Małgorzata Ejsmont, Pan Zbigniew Kirpsza, Pan Piotr Kułakowski, Pan Henryk Biernacki, Pani Ewa Palinnik, Pani Marta Piechowska - Barmuta, Pan Krzysztof Sztukowski, Pan Marek Kiszło, st. sekc. Krzysztof Kabelis, Pan Paweł Supronik, Pan Adam Zadykowicz, Pan Tadeusz Tokarewicz, Pan Marcin Słyż, mł. kpt. Mariusz Suchocki,
   Minister Spraw Wewnętrznych nadał wyższe stopnie oficerskie następującym strażakom:
   - stopień starszego kapitana otrzymali:
  • kpt. Zbigniew Kozłowski, kpt. Paweł Borowski,
   - stopień młodszego kapitana otrzymał:
  • asp. Mariusz Suchocki,
   Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie aspiranckie następującym strażakom:
   - stopień starszego aspiranta otrzymali:
  • asp. Łukasz Miszkin, asp. Mariusz Szkuta, asp. Andrzej Konstańczuk,
   - stopień aspiranta otrzymał:
  • mł. asp. Paweł Gieniusz,
   Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku nadał wyższe stopnie podoficerskie następującym strażakom:
   - stopień starszego ogniomistrza otrzymał:
  • ogn. Krzysztof Gromko,
   - stopień młodszego ogniomistrza otrzymał:
  • st. sekc. Michał Stupak,
   - stopień starszego sekcyjnego otrzymali:
  • sekc. Maciej Grynczel, sekc. Krzysztof Kabelis, sekc. Radosław Świrydowicz,
   Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce nadał wyższe stopnie szeregowych następującym strażakom:
   - stopień starszego strażaka otrzymali:
  • str. Mariusz Karpienia, str. Krzysztof Matyskiel.
  W uroczystościach wzięli udział: Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - st. bryg. Dariusz Sadowski, Starosta Sokólski a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Pan Franciszek Budrowski, Wicestarosta Sokólski - Pani Alicja Rysiejko, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu, przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego oraz Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawiciele służb współdziałających, weterani pożarnictwa oraz poczty sztandarowe z OSP Kuźnica, OSP Kamionka Stara, OSP Janów, OSP Suchowola i OSP Szudziałowo. Obchody uświetniła swoim występem Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej działająca przy Zespole Szkół w Suchowoli.
 54. Rys 1: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 2: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 3: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 4: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 5: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 6: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 7: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 8: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 9: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 10: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 11: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 12: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 13: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 14: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 15: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 16: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka


 55. W dniu 29 kwietnia 2014 r. w Technikum Leśnym w Białowieży (powiat hajnowski) odbyły się Wojewódzkie Eliminacje XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Powiat sokólski reprezentowało 6 zawodników - osoby które zajęły I i II miejsca w eliminacjach powiatowych w poszczególnych kategoriach wiekowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne). Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test pisemny, po napisaniu którego trzech najlepszych uczniów odpowiadało ustnie na losowo wybrane zestawy pytań. Zawodnicy reprezentujący powiat sokólski odnieśli ogromny sukces zajmując w po zaciętej rywalizacji czołowe lokaty:
  • Szkoły Podstawowe
  • II miejsce - Jakub Kłoczko - SP w Chodorówce Nowej, gm. Suchowola.
  • Gimnazja
  • I miejsce - Klaudia Greś - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce,
  • II miejsce - Michał Kułakowski - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce.
  • Szkoły Ponadgimnazjalne
  • II miejsce - Dawid Kozioł - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce,
  • III miejsce - Rafał Misarko - Zespół Szkół w Suchowoli.
  Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej reprezentowali województwo podlaskie w Finale Krajowym OTWP, który odbył się w dniach 7 - 8 czerwca 2014 r. w Lublinie. Większość spośród nich to reprezentanci powiatu sokólskiego. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !
 56. Rys 1: Konkurs OTWP Rys 2: Konkurs OTWP Rys 3: Konkurs OTWP Rys 4: Konkurs OTWP


 57. W dniu 24 kwietnia 2014 r. na terenie Międzynarodowego Drogowego Przejścia Granicznego w Kuźnicy przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe pk. "Kuźnica 2014" doskonalące współdziałanie podmiotów ratowniczych podczas akcji gaszenia pożaru samochodu ciężarowego TIR, w którym występuje prawdopodobieństwo narażenia na promieniowanie jonizujące. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości organizacji i prowadzenia akcji gaśniczej oraz doskonalenie umiejętności współdziałania podmiotów i służb ratowniczych w czasie bezpośrednich działań. W ramach podsumowania zapoznano się z obiektem MDPG, a także w formie seminarium szkoleniowego dokonano wymiany doświadczeń pomiędzy służbami w zakresie działań radiologicznych. W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki JRG Sokółka, OSP KSRG Kuźnica, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz Oddziału Obsługi Przejścia Granicznego.
 58. Rys 1: Ćwiczenia Drogowe_Przejście_Graniczne Rys 2: Ćwiczenia Drogowe_Przejście_Graniczne Rys 3: Ćwiczenia Drogowe_Przejście_Graniczne Rys 4: Ćwiczenia Drogowe_Przejście_Graniczne Rys 5: Ćwiczenia Drogowe_Przejście_Graniczne Rys 6: Ćwiczenia Drogowe_Przejście_Graniczne Rys 7: Ćwiczenia Drogowe_Przejście_Graniczne Rys 8: Ćwiczenia Drogowe_Przejście_Graniczne Rys 9: Ćwiczenia Drogowe_Przejście_Graniczne Rys 10: Ćwiczenia Drogowe_Przejście_Graniczne Rys 11: Ćwiczenia Drogowe_Przejście_Graniczne Rys 12: Ćwiczenia Drogowe_Przejście_Graniczne


 59. W dniach 9 - 13 kwietnia 2014 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie KP PSP w Sokółce szkolenie dla dowódców OSP z terenu powiatu sokólskiego, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - przeszkolono łącznie 70 strażaków z 17 jednostek OSP (53 osoby z 13 OSP KSRG i 17 osób z 4 OSP spoza KSRG). Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning. Podstawowym celem szkolenia było uzyskanie przez strażaków OSP kwalifikacji do dowodzenia oraz kierowania działaniami ratowniczymi z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji podczas zdarzeń.
 60. Rys 1: Szkolenie dowódców OSP Rys 2: Szkolenie dowódców OSP Rys 3: Szkolenie dowódców OSP Rys 4: Szkolenie dowódców OSP