(PSP) (291kB) (PSP)

FUNDUSZE UE

SKŁADNIKI MAJĄTKU

TELEFON 112


  Działania ratownicze prowadzone na terenie powiatu sokólskiego w miesiącu MARZEC 2014 roku.


  Działania ratownicze prowadzone na terenie powiatu sokólskiego w I KWARTALE 2014 roku.


  Działania ratownicze prowadzone na terenie powiatu sokólskiego w 2013 roku.


 1. Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Mimo sukcesywnego przypominania o obowiązującym całkowitym zakazie wypalania, ludzie zdają się być głusi na wszelkie apele. Wśród wielu ludzi nadal panuje błędne przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Niestety, często trawy podpalane są również przez nieodpowiedzialne dzieci i młodzież "dla zabawy". Podpalenia starej trawy są aktami wandalizmu. Każdego roku w pożarach takich giną ludzie, często sami podpalacze, ale też przypadkowe osoby oraz strażacy. Rozprzestrzeniające się pożary często wymykają się spod kontroli i przenoszą na lasy oraz zabudowania - w takich pożarach ludzie często tracą dorobek całego życia. Strażacy apelują - WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!
 2. Kampania społeczno - edukacyjna "NIE dla wypalania - TAK dla środowiska''


 3. W dniach 9 - 13 kwietnia 2013 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie KP PSP w Sokółce szkolenie dla dowódców OSP z terenu powiatu sokólskiego, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - przeszkolono łącznie 70 strażaków z 17 jednostek OSP (53 osoby z 13 OSP KSRG i 17 osób z 4 OSP spoza KSRG). Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning. Podstawowym celem szkolenia było uzyskanie przez strażaków OSP kwalifikacji do dowodzenia oraz kierowania działaniami ratowniczymi z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji podczas zdarzeń.
 4. Rys 1: Szkolenie dowódców OSP Rys 2: Szkolenie dowódców OSP Rys 3: Szkolenie dowódców OSP Rys 4: Szkolenie dowódców OSP


 5. W dniu 27 marca 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyły się powiatowe eliminacje XXXVII Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej ma na celu propagowanie wœród uczącej się młodzieży zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. Eliminacje powiatowe poprzedzone były turniejami szkolnymi i gminnymi. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Starosta Sokółski - Pan Franciszek Budrowski. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych (I kategoria wiekowa), szkół gimnazjalnych (II kategoria wiekowa) oraz szkół ponadgimnazjalnych (III kategoria wiekowa). Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań dotyczących zapobiegania pożarom, sposobów ich likwidacji, zachowania w sytuacjach zagrożenia, pierwszej pomocy, historii i działalności Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. W eliminacjach wzięli udział przedstawiciele gmin Kuźnica, Szudziałowo, Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Korycin, Janów, Suchowola, Sidra i Krynki. Po zaciętej rywalizacji uczestnicy konkursu zajęli następujące miejsca:
  • Szkoły Podstawowe
  • I miejsce - Łukasz Kalinowski - Zespół Szkół w Sidrze,
  • II miejsce - Jakub Kłoczko - SP w Chodorówce Nowej, gm. Suchowola,
  • III miejsce - Piotr Szuflicki - SP w Białousach, gm. Janów,
  • IV miejsce - Tomasz Waśko - SP w Chodorówce Nowej, gm. Suchowola,
  • V miejsce - Jakub Kieda - Zespół Szkół w Sidrze,
  • VI miejsce - Ewelina Tur - NSP w Lipinie, gm. Sokółka.
  • Gimnazja
  • I miejsce - Klaudia Greś - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce,
  • II miejsce - Michał Kułakowski - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce,
  • III miejsce - Sylwia Milinkiewicz - Zespół Szkół w Sidrze,
  • IV miejsce - Justyna Jelska - Zespół Szkół w Janowie,
  • V miejsce - Tomasz Chrobak - Zespół Szkół w Kuźnicy,
  • VI miejsce - Cezary Dźwil - Zespół Szkół w Sidrze.
  • Szkoły Ponadgimnazjalne
  • I miejsce - Rafał Misarko - Zespół Szkół w Suchowoli,
  • II miejsce - Dawid Kozioł - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce,
  • III miejsce - Aleksandra Szejda - Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce,
  • IV miejsce - Katarzyna Dziewiątkowska - Zespół Szkół w Dąbrowie Białostocki.
  • V miejsce - Piotr Krawiel - Zespół Szkół w Sokółce,
  • VI miejsce - Robert Pużuk - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce.
  Zwycięscy otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu i Starostę Sokólskiego. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe uczestnikom konkursu wręczyła przedstawicielka Starosty Sokólskiego oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce - st. bryg. Wacław Greś. Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej reprezentować będą powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się pod koniec kwietnia na terenie powiatu hajnowskiego. Testy eliminacji powiatowych znajdują się w zakładce "PUBLIKACJE".
 6. Rys 1: Konkurs OTWP Rys 2: Konkurs OTWP Rys 3: Konkurs OTWP Rys 4: Konkurs OTWP Rys 5: Konkurs OTWP Rys 6: Konkurs OTWP Rys 7: Konkurs OTWP Rys 8: Konkurs OTWP


 7. W dniach 15 - 18 marca 2014 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu sokólskiego odnotowały 18 interwencji związnych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. W 16 przypadkach powstałe zdarzenia dotyczyły powalonych drzew powodujących utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym (w 2 zdarzeniach doszło również do zerwania linii energetycznych SN). W 2 przypadkach odnotowano uszkodzone lub naderwane pokrycia dachowe w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W działaniach ratowniczych brało udział 5 zastępów z JRG Sokółka i Posterunku w Dąbrowie Białostockiej (19 osób) i 14 zastępów z 8 jednostek OSP KSRG (81 osób).


  Poradnik na wypadek powodzi - ulotka informacyjna.


 8. W dniu 21 lutego 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w 2013 roku. W naradzie wzięli udział: Pan Franciszek Budrowski - Starosta Sokólski, Pani Alicja Rysiejko - Wicestarosta Sokólski, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Antoni Ostrowski, mł. kpt. ks. Wojciech Ejsmont - Wojewódzki Kapelan Strażaków, władze samorządowe miast i gmin oraz strażacy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Sokółce. Naradę otworzył Komendant Powiatowy PSP w Sokółce - st. bryg. Wacław Greś, który omówił realizację celów i kierunków oraz funkcjonowanie PSP i KSRG na szczeblu powiatu w roku 2013, jak również przedstawił plan działań na rok bieżący. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce - bryg. Stanisław Kondrat przedstawił statystykę działań prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Uczestniczący w naradzie Starosta Sokólski podziękował strażakom za pracę i obiecał potrzebne wsparcie, by zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Następnie głos zabrał Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku st. bryg. Antoni Ostrowski, który omówił działania ratownicze strażaków w skali województwa. Podczas dyskusji przedstawiciele samorządów gminnych omawiali najważniejsze problemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na administrowanym terenie. Na zakończenie obrad Komendant Powiatowy PSP podziękował komendantowi wojewódzkiemu i samorządowcom za wspieranie działań i rozwoju jednostek ratowniczych działających w powiecie.
 9. Rys 1: Narada roczna Rys 2: Narada roczna Rys 3: Narada roczna Rys 4: Narada roczna


  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje, że Komendant Główny PSP ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!" Ideą tegorocznego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu. Temat konkursu 2013/2014 dotyczy bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA!
  Regulamin XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.
  Tabelka do prac konkursowych.

 10. PAMIĘTAJMY O ODŚNIEŻANIU DACHÓW - RÓWNIEŻ NA WSI. Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Zalegający śnieg stanowi jednak duże obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu i może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z konstrukcji płaskich dachów. Dlatego też właściciele, administratorzy i zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych zobowiązani są ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachów zalegającego śniegu i lodu. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej w obiekcie. Ponieważ mokry śnieg jest cięższy od białego puchu, szczególnie w okresie odwilży staje się on bardziej niebezpieczny. Jak się jednak okazuje brak oczyszczania dachów z zalegającego śniegu to nie tylko problem wielkopowierzchniowych obiektów o płaskich dachach, ale także poważny problem na wsi, gdzie duża część budynków hodowlanych i magazynowych ma nie tylko sporą powierzchnię dachów o małym nachyleniu, ale także jest niekiedy w bardzo złym stanie technicznym. Na terenie powiatu sokólskiego dochodziło w latach ubiegłych do katastrof budowlanych w gospodarstwach rolnych związanych z opadami śniegu - naporu zalegającego śniegu nie wytrzymywały głównie dachy budynków inwentarskich. APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW O ZWRACANIE UWAGI NA ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ ZALEGAJĄCY ŚNIEG.


 11. Okres jesienno - zimowy to pora roku, w której niepokojąco wzrasta ilość pożarów budynków mieszkalnych. Jest to spowodowane intensywną eksploatacją wadliwych urządzeń grzewczych oraz dogrzewaniem się mieszkańców na różne sposoby. Brak kontroli drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych może spowodować, że bezbarwny i bezwonny tlenek węgla (czad), powstający na skutek niepełnego spalania węgla czy drewna przy niedostatecznym dopływie tlenu, staje się przyczyną śmierci. Jedną z przyczyn powstania pożarów w budynkach są również nieszczelności przewodów kominowych oraz pożary nagromadzonej sadzy w kominie. Poniżej przedstawiamy porady dotyczące zapobiegania zagrożeniom wynikającym z zimowego dogrzewania budynków.
 12. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń

  Sposoby postępowania w przypadku pożaru sadzy w kominie

  Czad cichy zabójca


 13. W dniu 23 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.
 14. Rys 1: Spotkanie opłatkowe


 15. W 2013 roku we współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Sokółce zorganizowano na terenie powiatu sokólskiego VIII edycję ogólnopolskiej programu akcji honorowego krwiodawstwa dla strażaków PSP i OSP pod hasłem "Ognisty ratownik, gorąca krew". W przeprowadzonej akcji udział wzięło 11 strażaków ratowników z JRG Sokółka i 3 jednostek OSP (OSP KSRG Zubrzyca Wielka, gmina Szudziałowo; OSP KSRG Kamionka Stara, gmina Sokółka; OSP KSRG Janów, gmina Janów) - łącznie oddano 20,25 l krwi. Największą ilość krwi (7,2 l) oddali strażacy JRG Sokółka i członkowie jednostki OSP Zubrzyca Wielka, natomiast indywidualnie największą ilość krwi (po 2,7 l) oddali Dh Marek Hołubowicz z OSP Janów oraz st.ogn. Adam Wojciel z JRG Sokółka.
 16. Rys 1: Akcja honorowego krwiodawstwa Rys 2: Akcja honorowego krwiodawstwa Rys 2: Akcja honorowego krwiodawstwa


 17. W dniach 14 - 17 listopada 2013 r. przeprowadzono w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce (gmina Sokółka) kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z programem Komendy Głównej PSP. Podczas zajęć zapoznano się z taktyką prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych oraz praktycznie przećwiczono metody uwalniania osób poszkodowanych, uwięzionych w rozbitych samochodach. W szkoleniu uczestniczyło 46 ratowników z 5 jednostek OSP KSRG powiatu sokólskiego (OSP Kamionka Stara, Rozedranka Stara, Zubrzyca Wielka, Szudziałowo, Krynki).
 18. Rys 1: Wykłady teoretyczne Rys 2: Wykłady teoretyczne Rys 3: Ćwiczenia praktyczne Rys 4: Ćwiczenia praktyczne Rys 5: Ćwiczenia praktyczne Rys 6: Ćwiczenia praktyczne Rys 7: Ćwiczenia praktyczne Rys 8: Ćwiczenia praktyczne Rys 9: Ćwiczenia praktyczne Rys 10: Ćwiczenia praktyczne Rys 11: Ćwiczenia praktyczne Rys 12: Egzamin_pisemny


  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przekazuje informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej w tut. Komendzie.
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej.

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w załączeniu przedstawia wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej wraz z terminami rozmów kwalifikacyjnych.
  Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego.

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w załączeniu przedstawia wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej.
  Lista osób zakwalifikowanych do III etapu postępowania kwalifikacyjnego.

  Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do sprawdzianu z umiejętności pływnia i próby wysokościowej.

  Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do testu sprawności fizycznej.

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w załączeniu przedstawia wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej w KP PSP Sokółka wraz z liczbą punktów zdobytych za posiadane uprawnienia.
  Lista osób zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego.

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje, że z uwagi na dużą ilość złożonych podań lista osób zakwalifikowanych do II etapu postępowania rekrutacyjnego podana zostanie w dniu 2 października br. do godz. 15.30.

  OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce informuje, że poszukuje kandydatów na stanowisko stażysta (docelowo ratownik - kierowca) do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Sokółce. Szczegóły oferty pracy zawierające wymagania stawiane kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego znajdują się w załączniku oraz zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w zakładce "Komenda Powiatowa PSP w Sokółce / Ogłoszenia i przetargi".

  Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej
  Wzory oświadczeń
 19. W dniu 17 paździenika 2013 r. na terenie Terminalu Paliw BP 21 PKN "ORLEN" S.A. oraz Terminalu LPG ORLEN - Gaz Sp. z o.o. w Sokółce przeprowadzono ćwiczenia dowódczo - sztabowe z epizodem praktycznym pod kryptonimem "BUCHWAŁOWO 2013". W ćwiczeniach uczestniczyły wytypowane zastępy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego wchodzące w skład Kompanii Gaśniczej "Białystok" Centralnego Odwodu Operacyjnego, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego "Białystok" oraz służby współdziałające, min. Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Szpital SP ZOZ, przedstawiciele Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kierownictwo i pracownicy PKN "ORLEN" S.A., ORLEN - Gaz Sp. z o.o., ORLEN - Ochrona Sp. z o.o. oraz Zakładowej Straży Pożarnej w Płocku. W trakcie ćwiczeń doskonalono współdziałanie podmiotów ratowniczych powiatu sokólskiego oraz sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego podczas akcji gaszenia pożaru paliwa w obwałowaniu parku zbiorników magazynowych naziemnych na terenie Terminalu Paliw BP 21 PKN "ORLEN" S.A. w Sokółce. Podczas akcji sprawdzano również umiejętności reagowania na zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia podczas prowadzonych działań ratowniczych - dochodziło m.in. do blokowania dróg dojazdowych, wypadków pracowników podczas ewakuacji ze stref zagrożenia oraz wypadku samochodu gaśniczego, w którym rannych zostało 5 osób. Epizod praktyczny poprzedziły ćwiczenia aplikacyjne przeprowadzone w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, podczas których omawiano możliwości organizacji i prowadzenia ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych skutkami zdarzeń na terenie Terminalu LPG ORLEN - GAZ Sp. z o.o. w Sokółce. Ponadto w dniu 16 paździenika 2013 r. przeprowadzono ćwiczenia dla sztabu akcji sprawdzające możliwości organizacji pracy i wypracowania koncepcji oraz wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym w zakresie niezbędnym do prowadzenia skutecznej akcji. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie organizacji i prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych na terenie obiektów przeznaczonych do przechowywania i magazynowania produktów ropopochodnych zaliczanych do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej położonych w strefie wzajemnego oddziaływania skutkami zdarzeń, jako elementu niezbędnego do aktualizacji Planów Operacyjno - Ratowniczych.
 20. Rys 1: Ćwiczenia_aplikacyjne Rys 2: Ćwiczenia_aplikacyjne Rys 3: Punkt_Przyjęcia_Sił Rys 4: Zablokowany_dojazd Rys 5: Udrażnianie_przejazdu Rys 6: Prowadzenie_działań_przez_PKN Rys 7: Ewakuacja_pracownika_ORLEN-Gaz Rys 8: Wypadek_samochodu_pożarniczego Rys 9: Udzielanie_pomocy_medycznej_poszkodowanej_załodze Rys 10: Sprawianie_namiotu_dla_poszkodowanych Rys 11: Zraszanie_zbiorników_naziemnych Rys 12: Obrona_zagrożonej_autocysterny_LPG Rys 13: Przygotowanie_zastępów_do_natarcia_pianowego Rys 14: Rozwinięcie Kompanii Gaśniczej BIAŁYSTOK COO Rys 15: Rozwinięcie Kompanii Gaśniczej BIAŁYSTOK COO Rys 16: Obsługa_działek_w_ubraniach_żaroodpornych Rys 17: Natarcie_na_palący_się_park_zbiorników Rys 18: Natarcie_na_palący_się_park_zbiorników Rys 19: Natarcie_na_palący_się_park_zbiorników Rys 20: Podsumowanie_ćwiczeń


 21. W dniu 13 paździenika 2013 r. na stadionie OSiR w Sokółce odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział wzięło 13 drużyn z jednostek OSP powiatu sokólskiego. Zawody OSP są formą szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów jest w szczególności mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
 • sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,

 • ćwiczenie bojowe.

  Wyniki klasyfikacji generalnej zawodów przedstawiają się następująco:
  • I miejsce - OSP Zubrzyca Wielka, gmina Szudziałowo (112,3 pkt),

  • II miejsce - OSP Stara Kamionka, gmina Sokółka (118,1 pkt),

  • III miejsce - OSP Czerwonka, gmina Suchowola (119,4 pkt).

  Rys 1: Otwarcie zawodów Rys 2: Sztafeta pożarnicza Rys 3: Sztafeta pożarnicza Rys 4: Sztafeta pożarnicza Rys 5: Ćwiczenie bojowea Rys 6: Ćwiczenie bojowe Rys 7: Ćwiczenie bojowe Rys 8: Ćwiczenie bojowe Rys 9: Ćwiczenie bojowe Rys 10: Wręczenie pucharów Rys 11: Wręczenie medali Rys 12: Zwycięska drużyna OSP Zubrzyca Wielka


 1. W dniach 3 - 6 października 2013 r. przeprowadzono w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z programem Komendy Głównej PSP. Podczas zajęć zapoznano się z taktyką prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych oraz praktycznie przećwiczono metody uwalniania osób poszkodowanych, uwięzionych w rozbitych samochodach. W szkoleniu uczestniczyło 43 ratowników z 7 jednostek OSP powiatu sokólskiego (28 strażaków z 4 jednostek OSP KSRG oraz 15 strażaków z 3 jednostek OSP spoza KSRG).
 2. Rys 1: Wykłady teoretyczne Rys 2: Wykłady teoretyczne Rys 3: Ćwiczenia praktyczne Rys 4: Ćwiczenia praktyczne Rys 5: Ćwiczenia praktyczne Rys 6: Ćwiczenia praktyczne Rys 7: Ćwiczenia praktyczne Rys 8: Ćwiczenia praktyczne Rys 9: Ćwiczenia praktyczne Rys 10: Ćwiczenia praktyczne Rys 11: Ćwiczenia praktyczne Rys 12: Ćwiczenia praktyczne


 3. W dniu 14 września 2013 roku w miejscowości Sady k. Poznania odbyły się zawody Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS Series 2013. W rywalizacji uczestniczyło 13 najlepszych polskich zawodników ubiegających się o prawo startu w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w dniach 25 - 26 października w Stuttgarcie. Wśród najlepszych znalazł się również Janusz Chmielewski - członek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozedrance Starej, gmina Sokółka. Stihl Timbersports Series to zawody w sportowym cięciu drewna, a Polska jest jedynym krajem na świecie, w którym w tych zawodach konkurują strażacy ochotnicy. Nabyte umiejętności pracy pilarką bądź siekierą wykorzystują później podczas usuwania klęsk żywiołowych czy walki z kataklizmami. Strażacy OSP rywalizowali w pięciu konkurencjach wymagających znakomitej techniki i dużej siły. Należały do nich m.in.: przerąbywanie siekierą leżącej oraz stojącej kłody (Underhand Chop, Standing Block Chop), przecinanie kłody piłą ręczną i pilarką spalinową (Single Buck, Hot Saw, Stock Saw) oraz odrąbywanie wierzchołka kłody stojąc na desce blisko 4 metry nad ziemią (Springboard). W tym roku z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne organizatorzy zrezygnowali z przeprowadzenia konkurencji Hot Saw (przecinanie kłody pilarką spalinową o mocy 62 kM). W klasyfikacji końcowej zawodów Dh Janusz Chmielewski zajął VI miejsce. Janusz w konkurencji Single Buck (zawodnik odcina od kłody jeden krążek drewna przy pomocy olbrzymiej piły ręcznej) zajął drugą lokatę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 4. Rys 1: Mistrzostwa Polski Stihl Timbersports Series 2013

  Wyniki Mistrzostw Polski strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS Series 2013


 5. Zasady bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie. W związku z trwającym sezonem wakacyjnym zamieszczamy porady na temat zasad bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie. Strażacy powiatu sokólskiego apelują o rozsądek i zachowanie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku i kąpieli.
 6. Woda - jak unikać zagrożeń


  Wademekum zachowań podczas burzy


 7. Przypominamy o zasadach postępowania jednostek Straży Pożarnej przy usuwaniu niebezpiecznych owadów. W związku ze zbliżającym się okresem aktywności owadów błonkoskrzydłych przypominamy o zasadach postępowania jednostek PSP po zgłoszeniu zagrożenia powodowanego przez te owady. Obecnie strażacy likwidują te gniazda owadów, które zagrażają grupom dzieci lub osobom mającym ograniczone możliwości poruszania się, na przykład osoby niepełnosprawne czy w podeszłym wieku. W pozostałych przypadkach działania straży ograniczą się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed możliwości wejścia osób postronnych, w razie konieczności ewakuowania mieszkańców i powiadomienia właściciela czy zarządcy obiektu o sytuacji zagrożenia wraz z pisemnym nakazem zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu (w myśl art. 61 ustawy "Prawo Budowlane"). Usuwaniem gniazd w tych przypadkach zajmować się będą specjalistyczne firmy prywatne - straż posiada wykaz podmiotów realizujących powyższe czynności.


 8. W dniach 31 sierpnia - 1 września 2013 roku w Wasilkowie odbyły się III Podlaskie Manewry Ratownictwa Medycznego podmiotów tworzących i wspierających krajowy system ratowniczo - gaśniczy "WASILKÓW 2013". Głównym celem zawodów było doskonalenie przygotowania strażaków do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa medycznego i realizacji procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy. W zmaganiach wzięło udział 35 drużyn reprezentujących wszystkie komendy miejskie / powiatowe PSP województwa podlaskiego oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które zgłosiły się do manewrów. Powiat sokólski reprezentowały drużyny z JRG Sokółka oraz OSP KSRG Janów. W pierwszym dniu trzyosobowe drużyny ruszyły na 2 wyznaczone trasy, na których musiały zmierzyć się z 8 przygotowanymi symulacjami zdarzeń. W godzinach wieczornych zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków PSP przy zdarzeniach mnogich i masowych - symulacja zakładała wybuch w dyskotece podczas imprezy. Drugi dzień manewrów poświęcony był na doskonalenie zawodowe - podczas zajęć teoretycznych ugruntowano posiadaną wiedzę z zakresu procedur medycznych obowiązujących w jednostkach KSRG. Podsumowano również przebieg ćwiczebnych zmagań. Wszystkie drużyny otrzymały certyfikaty uczestnictwa w manewrach.
 9. Fot. KW PSP Białystok.

  Rys 1: Manewry Ratownictwa Medycznego Rys 2: Manewry Ratownictwa Medycznego Rys 3: Manewry Ratownictwa Medycznego Rys 4: Manewry Ratownictwa Medycznego


 10. TRAGICZNY LIPIEC W POWIECIE SOKÓLSKIM - w dniu 11 lipca 2013 r. o godz. 21.17 otrzymano zgłoszenie o zderzeniu motocykla z pociągiem towarowym na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Dąbrowie Białostockiej, ul. Kunawina. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że poszkodowany znajduje się pod pociągiem w odległości ok. 50 m od przejazdu - obecny na miejscu zdarzenia lekarz stwierdził zgon mężczyzny w wieku ok. 22 lat. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz oświetleniu terenu akcji. W dniu 12 lipca 2013 r. o godz. 14.38 otrzymano zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem 4 samochodów na odcinku DW 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka w okolicach miejscowości Bagny, gm. Dąbrowa Białostocka. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym podczas manewru wyprzedzania dwóch innych pojazdów. Samochód osobowy w wyniku zderzenia został rozerwany na dwie części - przednia część pojazdu znajdowała się na środku jezdni, natomiast tylna część była wbita w kabinę samochodu ciężarowego, który leżał na boku w przydrożnym rowie. W/w pojazdem podróżowały 3 osoby - dwie osoby poszkodowane leżały na jezdni, jedna była uwięziona w tylnej części pojazdu pod samochodem ciężarowym. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon wszystkich osób podróżujących samochodem osobowym (2 mężczyzn w wieku ok. 23 i 26 lat, kobieta w wieku ok. 21 lat). Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, zabezpieczeniu wyciekłych płynów eksploatacyjnych, przygotowaniu do podjęcia działań gaśniczych oraz kontroli stanu zdrowotnego uczestników wypadku. Po dokonaniu czynności dochodzeniowo śledczych przez Policję i Prokuratora przystąpiono do wydobycia zwłok uwięzionych w pojeździe. W dniu 24 lipca 2013 r. o godz. 5.58 wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Sokółce, ul. Plac Kościuszki. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów straży stwierdzono, że pożarem objęte było całkowicie wnętrze jednego z pomieszczeń oraz drewniana szopa. Działania straży polegały na podaniu 2 prądów wody w natarciu na miejsce pożaru oraz 1 w obronie przyległego kompleksu budynków gospodarczych. Po częściowej lokalizacji ognia przeszukano pomieszczenia, w trakcie których odnaleziono nieprzytomną osobę (mężczyzna w wieku ok. 52 lat) - przystąpiono do ewakuacji poza strefę zagrożenia. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon. W dniu 25 lipca 2013 r. o godz. 14.08 wpłynęło zgłoszenie o wycieku niezidentyfikowane substancji spod plandeki samochodu ciężarowego na DK19 w Kuźnicy. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępu OSP działania polegały na wyznaczeniu strefy zagrożenia w promieniu 150 m, ewakuacji ok. 50 osób poza strefę z sąsiednich sklepów i parkingów oraz zabezpieczeniu studzienki kanalizacyjnej. Podjęto również próbę identyfikacji substancji na podstawie dokumentów przewozowych - ustalono, że jest to substancja żrąca lub drażniąca o nazwie Stantex 7370. Po dojechaniu zastępów JRG Sokółka dokonano pomiarów na granicy strefy z użyciem wykrywacza wielogazowego - nie stwierdzono wskazań. Powierzchnia wycieku wynosi ok. 30 m2. Ustalono również, że pojazd przewoził 17 plastikowych zbiorników 1000l z substancją Stantex 7370 oraz 50 plastikowych zbiorników 100 l z substancją LW245. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia grupy ratownictwa chemicznego z JRG 2 Białystok działania polegały na wejściu ratowników do strefy zagrożenia w celu ustalenia przyczyny i miejsca wycieku oraz rozpoznania rodzaju substancji. Przeprowadzono pomiary strefy z użyciem eksplozymetru i detektora wielogazowego - brak wskazań urządzeń. Jednocześnie po zerwaniu zamknięć celnych stwierdzono, że w wyniku przesunięcia 1000 l zbiorników podczas gwałtownego hamowania nastąpiło zgniecenie zbiorników 100 l, w których poodpadały pokrywy powodując wyciek ok. 150 l substancji LW245. Po przeprowadzonej analizie pobranej próbki substancji przy użyciu analizatora i dwóch spektrometrów ustalono, że jest to substancja chemiczna o właściwościach drażniących BUTYL STEARATE. Wyciekłą substancję zebrano przy użyciu sorbentu Compakt, a następnie spryskano jezdnię dyspergentem Sintan i zmyto prądem wody - zgromadzoną mieszaninę odpompowano i zebrano w beczkach. W dniu 26 lipca 2013 r. o godz. 12.48 wpłynęło zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Studzieńczyna, gmina Janów. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów straży stwierdzono, że pali się całkowicie budynek stodoły wraz wiatą na kombajn o powierzchni ok. 300 m2 oraz częściowo poddasze przyległego kompleksu obory na powierzchni ok. 320 m2. Właściciel ewakuował przez przybyciem straży z budynków 25 szt. bydła oraz kombajn i prasę. Działania straży polegały na podaniu 2 prądów wody w natarciu na palące się poddasze obory z jednoczesną obroną zagrożonej części obory. Po przybyciu kolejnych jednostek wprowadzono 4 prądy wody w natarciu na paląca się oborę i stodołę. Prowadzono dogaszenie z jednoczesną rozbiórką konstrukcji dachowej oraz wywożono na pole z wykorzystaniem ładowarek pozostałości bel słomy i siana, które przelewano wodą. W działaniach trwających blisko 11 godzin udział brało 8 zastępów straży.
 11. Fot. KP PSP Sokółka, KW Policji.

  Rys 1: Wypadek_Dąbrowa Rys 2: Wypadek_DW670 Rys 3: Wypadek_DW670 Rys 4: Wypadek_DW670 Rys 5: Pożar_Sokółka Rys 6: Pożar_Sokółka Rys 7: Pożar_Studzieńczyna Rys 8: Pożar_Studzieńczyna


 12. W dniach 15 - 28 lipca 2013 r. zorganizowano i przeprowadzono w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach jednoetapowe szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu sokólskiego, zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej PSP. Przeszkolono łącznie 11 członków z jednostek OSP KSRG Krynki, gmina Krynki i OSP KSRG Kamionka Stara, gmina Sokółka. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody nauczania na odległość e-learning.
 13. Rys 1: Wykłady_teoretyczne Rys 2: Wykłady_teoretyczne Rys 3: Zajęcia_praktyczne Rys 4: Zajęcia_praktyczne Rys 5: Zajęcia_praktyczne Rys 6: Zajęcia_praktyczne Rys 7: Zajęcia_praktyczne Rys 8: Egzamin


 14. W dniu 14 lipca 2013 r. odbyła się VIII Piesza Pielgrzymka strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu sokólskiego do Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku. Pielgrzymka wyruszyła z miejscowości Jałówka i pomimo deszczowej pogody udział w niej wzięło około 120 osób (strażacy wraz z rodzinami i symapatykami służby, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych ZOSP RP, Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Suchowoli).
 15. Rys 1: Pielgrzymka do Różanegostoku Rys 2: Pielgrzymka do Różanegostoku Rys 3: Pielgrzymka do Różanegostoku


 16. W dniu 7 czerwca 2013 r. na terenie Komendy Miejskiej PSP w Łomży odbyły się XV Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym ŁOMŻA 2013. W zmaganiach sportowych udział brało 14 drużyn reprezentujących Komendy Miejskie oraz Powiatowe PSP województwa podlaskiego. Zawody rozegrano w trzech konkurencjach - wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni, pożarniczy tor przeszkód 100 metrów oraz ćwiczenie bojowe. Zwycięzcą zawodów została drużyna KP PSP Bielsk Podlaski. Reprezentacja KP PSP w Sokółce zajęła w klasyfikacji generalnej wysokie IV miejsce. Wyniki poszczególnych konkurencji przedstawiały się w sposób następujący:

  • wspinanie przy użyciu drabiny hakowej - 4 miejsce (87,03 sek),

  • pożarniczy tor przeszkód 100 m - 3 miejsce  (80,89 sek),

  • ćwiczenie bojowe - 5 miejsce  (33,94 sek).

  Skład reprezentacji Komendy Powiatowej PSP w Sokółce:

  • asp. Grzegorz Miltyk,

  • st. ogn. Sławomir Prymak,

  • sekc. Maciej Grynczel,

  • sekc. Radosław Świrydowicz,

  • sekc. Szymon Bielawski,

  • sekc. Daniel Słoma,

  • sekc. Robert Kuźma,

  • st. str. Piotr Horosz,

  • mł. bryg. Mirosław Grajewski - Kierownik Drużyny.

  Najlepszym zawodnikiem naszej drużyny został sekc. Radosław Świrydowicz, który w konkurencji wspinanie przy użyciu drabiny hakowej z wynikiem 19,09 s zajął w klasyfikacji indywidualnej 8 miejsce. Osiągnięte wysokie wyniki w konkurencji pożarniczy tor przeszkód pozwoliły ostatecznie na zajęcie 9 miejsca w klasyfikacji indywidualnej dwuboju pożarniczego. Niewątpliwym sukcesem sokólskiej drużyny było zajęcie 3 miejsca w pożarniczym torze przeszkód 100 m oraz pobicie dotychczasowegop rekordu tut. Komendy w ćwiczeniu bojowym z 2007 roku wynoszącego 37,30 sekund.

  Rys 1: Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej Rys 2: Wspinanie przy użyciu drabiny hakowe Rys 3: Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej Rys 4: 100 m z przeszkodami Rys 5: Przygotowania do toru przeszkód Rys 6: 100 m z przeszkodami Rys 7: 100 m z przeszkodami Rys 8: Przygotowania do ćwiczenia bojowego Rys 9: Ćwiczenie bojowe Rys 10: Zakończenie zawodów Rys 11: Drużyna KP_PSP_Sokółka Rys 12: Drużyna KP_PSP_Sokółka


 17. W maju i czerwcu 2013 r. w ramach Dni Otwartych Strażnic oraz Dnia Dziecka podejmowano działania mające na celu popularyzację ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. W ramach wycieczek umożliwiono placówkom oświatowym zwiedzanie strażnic JRG, ponadto w wielu przedszkolach i szkołach na terenie powiatu sokólskiego JRG Sokółka włączyła się czynnie do programu przygotowanych atrakcji dla dzieci. Podczas wycieczek i spotkań prezentowano sprzęt ratowniczy znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych oraz zapoznawano dzieci ze specyfiką pracy strażaka i profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym.
 18. Fot. Przedszkole Samorządowe Nr 3 i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce.

  Rys 1: Pokazy_sprzętu Rys 2: Pokazy_sprzętu Rys 3: Pokazy_sprzętu Rys 4: Pokazy_sprzętu Rys 5: Pokazy_sprzętu Rys 6: Pokazy_sprzętu Rys 7: Pokazy_sprzętu Rys 8: Pokazy_sprzętu


 19. W dniu 17 maja 2013 r. odbyły się w Sokółce Powiatowe Obchody "Dnia Strażaka", w których uczestniczyli strażacy PSP i OSP z powiatu sokólskiego. Uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pod wezwaniem Św. Antoniego w Sokółce. Następnie pododdział wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą przemaszerował pod siedzibę Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, gdzie wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
   - Srebrną Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał:
  • mł. bryg. Dariusz Łukaszewicz,
   - "Złoty Znak Związku" nadany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymał:
  • Dh Antoni Rećko,
   - Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymali:
  • mł. bryg. Dariusz Łukaszewicz, st. kpt. Mariusz Miszkin, st. asp. Wojciech Trzasko, asp. Grzegorz Miltyk, asp. Andrzej Konstańczuk, st. ogn. Sławomir Prymak, st. ogn. Andrzej Jezierkowski, st. ogn. Wojciech Zabłocki, st. ogn. Wojciech Jurgilewicz, Pani Maria Jurgiel, Pan Mirosław Antoni Biernacki, Pan Kazimierz Łabieniec, Pan Aleksander Lickiewicz,
   - Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:
  • st. kpt. Adam Greś, Pani Alicja Rysiejko, Pan Kazimierz Kmita, Pan Wiesław Kołodziejczyk, Pan Józef Tarasewicz,
   - Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:
  • asp. Łukasz Wołyniec, asp. Mariusz Suchocki, Pan Krzysztof Borowski, Pan Tomasz Czarnowicz, Pan Sławomir Grzybek, Pan Piotr Grynczel, Pan Adam Juchnik, Pan Robert Konował, Pan Marcin Służ, Pan Andrzej Szumiło, Pan Janusz Sepko, Pan Tadeusz Tokarewicz,
   Minister Spraw Wewnętrznych nadał wyższe stopnie oficerskie następującym strażakom:
   - stopień starszego kapitana otrzymał:
  • kpt. Dariusz Greś,
   Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie aspiranckie następującym strażakom:
   - stopień starszego aspiranta otrzymał:
  • asp. Wojciech Trzasko,
   Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku nadał wyższe stopnie podoficerskie następującym strażakom:
   - stopień starszego ogniomistrza otrzymał:
  • ogn. Grzegorz Danilewicz,
   - stopień starszego sekcyjnego otrzymali:
  • sekc. Artur Bielawski, sekc. Jakub Gilewski,
   Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce nadał wyższe stopnie szeregowych następującym strażakom:
   - stopień starszego strażaka otrzymali:
  • str. Adam Dzietczyk, str. Piotr Horosz.
   Polski Związek Kolarski przyznał Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce Złotą Odznakę "Za Zasługi dla Kolarstwa".
  W uroczystościach wzięli udział: Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - st. bryg. Dariusz Sadowski, Starosta Sokólski - Pan Franciszek Budrowski, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu, przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego oraz Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawiciele służb współdziałających, weterani pożarnictwa oraz poczty sztandarowe z Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dąbrowie Białostockiej, OSP Kamionka Stara, OSP Janów i OSP Jatwieź Duża. Obchody uświetniła swoim występem Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej działająca przy Zespole Szkół w Suchowoli.
 20. Rys 1: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 2: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 3: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 4: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 5: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 6: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 7: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 8: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 9: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 10: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 11: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Rys 12: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka


 21. W dniu 26 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół w Niećkowie (powiat grajewski) odbyły się Wojewódzkie Eliminacje XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Powiat sokólski reprezentowali zwycięscy eliminacji powiatowych z trzech kategorii wiekowych (I kategoria: Klaudia Greś - Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce, Jakub Rutkowski - Zespół Szkół w Kuźnicy, II kategoria: Rafał Misarko - Gimnazjum w Suchowoli, Dawid Kozioł - Zespół Szkół w Kuźnicy, III kategoria: Piotr Krawiel - Zespół Szkół w Sokółce, Bartłomiej Sutuła - Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej). Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test pisemny, po napisaniu którego trzech najlepszych uczniów odpowiadało ustnie na losowo wybrane zestawy pytań. Wśród nich znalazł się również Dawid Kozioł z Zespołu Szkół w Kuźnicy, który w klasyfikacji końcowej szkół gimnazjalnych odniósł ogromny sukces zajmując 1 miejsce. W dniach 7 - 9 czerwca 2013 r. Dawid Kozioł reprezentował województwo podlaskie w Finale Krajowym OTWP w Kołobrzegu, w którym zajął 15 miejsce. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !
 22. Rys 1: Konkurs OTWP